Utorak, 6 Juna, 2023
Rubrika:

Kurtagić: Ukupna vrijednost rješenja za obeštećenje iznosi više od 240 miliona eura

Kurtagić navodi da je Fond za obeštećenje u periodu od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. ostvario prihod od 1.828.953,16 eura. Najveći dio tog prihoda je ostvaren po osnovu uplate lokalnih samouprava od prodaje državne imovine

Od početka primjene Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, Fondu za obeštećenje je od strane komisija za povraćaj i obeštećenje dostavljeno ukupno 1697 konačnih rješenja, čija ukupna vrijednost iznosi 240.246.794,60 eura, kazao je Elmir Kurtagić, direktor Fonda za obeštećenje.

Kurtagić navodi da je Fond za obeštećenje u periodu od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022. ostvario prihod od 1.828.953,16 eura. Najveći dio tog prihoda je ostvaren po osnovu uplate lokalnih samouprava od prodaje državne imovine.

Prema njegovim riječima, isplata godišnjih rata za 2023. godinu, shodno planiranom Budžetu za 2023. godinu će biti značajno uvećana i omogućiće smanjenje duga prema bivšim vlasnicima za oduzeta imovinska prava u iznosu od 10.050.000 eura, ukoliko se shodno članu 22 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju i shodno uredbi o isplati godišnje rate koju donosi Vlada Crne Gore, plan isplate realizuje u cjelosti.

Kurtagić u izjavi za CdM napominje da navedenim planom isplate i realizacijom Budžeta za 2023. godinu Fond za obeštećenje bi procenat isplate i realizacije obaveza prema bivšim vlasnicima sa dosadašnjih tri odsto od preostalog duga, uvećao na blizu 15 odsto od preostalog iznosa, odnosno za više od pet puta, što bi značajno umanjio ukupan dug i omogućio korisnicima prava na obeštećenje, ako se sa navedenom dinamikom nastavi u narednim godinama, mnogo bržu naplatu utvrđenog obeštećenja od očekivane.

“Pravo na isplatu godišnje rate obeštećenja za prethodnu 2022. godinu ostvarilo je ukupno 4048 korisnika prava na obeštećenja. Donošenjem novih rješenja od strane nadležnih regionalnih komisija povećava se i broj korisnika koji će i u narednom periodu ostvariti pravo na obeštećenje a isti će biti precizno utvrđen na dan isplate 15. jula 2023. godine. Po konačnim rješenjima, od početka primjene zakona, bivšim vlasnicima je ukupno u novcu isplaćeno 45.645.045,58 eura”, naveo je Kurtagić za CdM.

Kako dodaje, pored isplate obeštećenja u novčanim sredstvima koja se isplaćuju iz Fonda za obeštećenje u jednogodišnjim ratama, čija se isplata vrši 15 jula svake godine prema raspoloživosti sredstava u Fondu za obeštećenje, do njihove konačne isplate bivši vlasnik prema članu 22 Zakona može ostvariti pravo na obeštećenje i u obveznicama, koje može prodati ili koristiti za kupovinu akcija, udjela ili druge imovine Crne Gore i državnih fondova koje Vlada Crne Gore odredi da se mogu kupovati obveznicama Fonda za obeštećenje, kao i za isplatu poreskih obaveza ( prihod Crne Gore ) bivših vlasnika. Za ovu mogućnost bivši vlasnik teba da se obrati zahtjevom Fondu.

“Ukupan dug prema bivšim vlasnicima po konačnim rješenjima koja su dostavljena Fondu za obeštećenje na dan 31.12.2022. godine iznosi 81.586.637,02 eura, dok ukupan iznos za koji je trajno umanjena obaveza Fonda za obeštećenje prema bivšim vlasnicima iznosi 158.660.157,58 eura i isti iznos se odnosi na isplaćena sredstva u novcu putem redovnih godišnjih rata kao i na vrijednost konvertovanog obeštećenja u obveznice po zahtjevima korisnika prava na obeštećenje, a kojima su plaćene obaveze prema Državi”, navodi on.

Država, kaže, obezbjeđuje sredstva za obeštećenje bivših vlasnika u Fondu za obeštećenje a izvori sredstava Fonda za obeštećenje su zakonski definisani i to su: akcije koje su po propisima o privatizaciji privrede opredijeljene za obeštećenje bivših vlasnika; obveznice Crne Gore.

To su isredstva iz kredita i druga sredstva koja opredijele međunarodne organizacije za ovu namjenu; 10 odsto od prodaje državne imovine; 10 odsto od prodatih akcija državnih fondova; sedam odsto sredstava preduzeća ili djelova preduzeća koja se privatizuju; prihodi po osnovu revalorizovanih iznosa koji plaćaju bivši vlasnici na osnovu odredaba ovog zakona; prihodi od prodaje imovine u državnoj svojini koja je prenesena Fondu za obeštećenje, u kom slučaju će Fond za obeštećenje odlučiti da li će prodaja imovine Fonda za obeštećenje biti otvorena samo za vlasnike obveznica izdatih u skladu sa ovim zakonom ili za sva lica; ostali izvori.

“Kao stranka u postupku, Fond za obeštećenje aktivno učestvuje u upravnom postupku pred regionalnim komisijama, Komisijom za žalbe i u upravnom sporu pred Upravnim sudom Crne Gore. U navedenim postupcima Fond za obeštećenje je uz pomoć angažovanih vještaka, kompjuterskog sistema provjere dostavljenih nalaza i redovnim učešćem na raspravama koje se vode pred regionalnim komisijama u saradnji sa kanacelarijama Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uspio da u svim postupcima obezbijedi zakonit i metodološki ispravan obračun obeštećenja i naknade bivšim vlasnicima”, istakao je on.

Kako je kazao, rokovi u kojima se očekuje konačno utvrđivanje visine obeštećenja i završetak postupka ne mogu se precizirati zbog složenosti i velikog obima pravne građe koju komisije treba da obrade, ali Fond za obeštećenje će u narednom periodu dati puni doprinos da se i u ovom dijelu kao i u dijelu isplate obeštećenja značajno ubrza postupak.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve