Osim preduzetnika i preduzeća u privatnom vlasništvu omogućili smo da novu kreditnu liniju mogu koristiti i opštine, Glavni grad, Prijestonica, kao i sva  javna preduzeća, istakao je predsjednik Odbora direktora Investiciono – razvojnog fonda (IRF) Zoran Vukčević na konferenciji za novinare organizovanoj povodom predstavljanja nove kreditne linije “Program kreditiranja projekta zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije”, u skladu sa Zaključkom Vlade.

Kako je pojasnio, cilj ove kreditne linije je da se omogući saniranje odlagališta otpada, obezbijede uslovi za prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom,obrada otpada, iskorišćavanje vrijednih svojstava otpada (reciklaža i izgradnja nekih mini HE, odnosno TE), podsticanje čiste proizvodnje  tj. smanjenje nastajanja otpada u proizvodnom procesu, sprovođenje nacionalnih programa energetski zaštitnih sistema i podsticaj korišćenja obnovljivih izvora energije.

“Minimalan iznos kredita je 10.000 eura, a maksimalan tri miliona. Kamate se kreću u rasponu od 2,8 odsto do četiri odsto, u zavisnosti od stimulativnih mjera koje podnosilac zahtjeva koristi. Misli se prije svega da li se koriste u sjevernom regionu i opstinama manje razvijenih sredina, da li preduzeća redovno izmiruju svoje poreske obaveze. Rok povraćaja je 15  godina i grejs period je do pet godina”, precizirao je Vukčević.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments