Istraživanje nafte i gasa: Brod za 3D geofizičko snimanje stiže sjutra

3D geofizičko snimanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26, u skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa sa grčkom kompanijom Energean, počeće u narednih 10-ak dana.

Istraživanje će vršiti norveška kompnija PGS, a dolazak broda Ramform Titan, koji će vršiti 3D snimanje, kao i pratećih brodova Thor Freya i Sanco Sea očekuje se u srijedu 6. februara.

Ramform Titan neće ući u Luku Bar, već će se nalaziti na sidrištu luke, na udaljenosti od oko 1 milju od obale. Istraživanje će se vršiti na blokovima ukupne površine 338km2 koji se nalaze na prostoru između Bara i Buljarice.

Planirano je da od 7. do 10. februara brod Ramform Titan vrši pripremne aktivnosti za prikupljanje seizmičkih podataka. Priprema će obuhvatati spuštanje u vodu 14 strimera dužine po 7.5 kilometara kao i prateće opreme. Ova oprema je neophodna da bi se dobio reflektovani signal od različitih geoloških slojeva u podmorju. Nakon toga, biće vršena kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak geofizičkog istraživanja. Za očekivati je da 3D geofizičko snimanje na blokovima 30 i 26 počne 10. februara i traje osam dana.

Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine biće sprovedene u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti, koji je usvojen od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Monitoring nultog stanja parametara životne sredine, koji uključuje stanje i kretanje morskih sisara i reptila kao i istraživanje ribljeg ulova, obavljeno je prije početka istražnih aktivnosti. Ova ista ispitivanja biće sprovedena i naredne godine u isto vrijeme kako bi se rezultati mogli uporediti.

Na Ramform Titan-u će se nalaziti službenik za kontrolu stanja životne sredine i komunikacije (Environmental Control and Communication Officer- ECCO) kako bi se osiguralo poštovanje propisa i uslova definisanih odobrenim Elaboratom. Takođe, na brodu za 3D geofizičko snimanje nalaziće se i specijalno obučeni i licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača, kao i operateri koji će vršiti posmatranje putem najsavremenije opreme za pasivni akustički monitoring i opreme za noćno snimanje. Tokom perioda prireme za snimanje, kao i tokom dana snimanja, na brodovima će biti prisutna i dva službenika za komunikaciju sa ribarima, kao i predstavici državnih institucija.

3D seizmičko istraživanje na blokovima 30 i 26 definisano je Radnim programom Ugovora o koncesiji koji je potpisan u martu 2017. godine sa grčkom kompanijom Energean. Ove istražne aktivnosti odvijaju se u skladu sa programom za Prvi istražni period.

Komentari

avatar