Ivesticije Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) ojačale su povjerenje turskih investitora za ulaganje u Crnoj Gori, a u priog tome pokzuje i broj registrovanih preduzeća kojih je preko 2000, što je i potvrda obostranog ekonomskog interesa Crne Gore sa republikom Turskom.

Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Poručio je ovo ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka tokom sastanka sa novim koordinatorom TIKE Mehmedom Unalom.

Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj nastaviće da daje doprinos ekonomskom razvoju Crne Gore, poručeno je sa sastanka.

“Crna Gora visoko cijeni podršku koju TIKA pruža razvojnim projektima” istakao je Zenka, naglasivši da je upravo ekonomski razvoj jedan od osnovnih prioriteta aktelnog saziva Vlade Crne Gore.

Zenka je posebno pohvalio spremnost TIKE da bude prisutna u svim regijama i svim oblastima u Crnoj Gori.

Koordinator TIKE Muhamed Unal kazao je da su vrata saradnje otvorena, kao i da će tokom 2020. godine akcenat biti stavljen i na edukativne projekte, jer smatra da je veoma važno ulagati u ljudska resurse. Takođe, on je ponudio tehničku pomoć kada je u pitanju unapređenje i zaštita prava lica sa invaliditetom.

Komentari

avatar