Evropska unija je Crnoj Gori dodijelila dodatnih 3,6 miliona eura za pripremu projektne dokumentacije za projekte kojima će biti ojačana infrastruktura u oblasti željezničkog saobraćaja i digitalnog sektora, saopšteno je iz Kancelarije za evropske integracije.

Dodatna sredstva odobrena su na sastanku Upravnog odobra Zapadnobalkanskog investicionog okvira, koji je održan u Berlinu, u organizaciji Evropske komisije i Federalnog ministarstva finansija Njemačke.

Delegaciju Crne Gore na sastanku predvodila je zamjenica glavnog pregovarača nacionalna IPA koordinatorka Ivana Glišević Đurović.

Projektom u iznosu od tri miliona eura biće finansirana priprema glavnih projekata za rekonstrukciju dionice željezničke pruge Golubovci-Bar, kao dijela željezničke linije Bar-Vrbnica koja je dio Glavne saobraćajne mreže EU.

Kako je pojašnjeno, projektovanje će obuhvatiti sve elemente infrastrukture neophodne za efikasnije odvijanje saobraćaja i ispunjavanje standarda sigurnosti u skladu s pravilima utvrđenim na nivou EU.

EU je inače po prvi put podržala Crnu Goru u pripremi projektne dokumentacije za unapređenje infrastruktrure u digitalnom sektoru iznosom od 600.000 eura.

Ova sredstva će biti utrošena na pripremu studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, idejnog rješenja i tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture neophodne za bolju pokrivenost internetom ruralnih i djelova Crne Gore koji trenutno nijesu u potpunosti pokriveni internetom.

Glišević Đurović je potvrdila posvećenost Vlade nastavku saradnje sa Evropskom unijom i državama regiona u kontekstu Zapadnobalkanskog investicionog okvira, kao ključnog fonda za podršku projektima u okviru Berlinskog procesa.

“Kroz nastavak finansijske podrške za pripremu projekata kojima gradimo novu infrastrukturu, Evropska unija na najbolji način potvrđuje evropsku perspektivu Crne Gore i regiona. Ulaganjem u oblasti saobraćajne, a posebno digitalne infrastrukture, Crna Gora dokazuje da prati i ulaže u nove tehnologije, sve u cilju intenziviranja ekonomskog rasta i razvoja društva u cjelini”, zaključila je ona.

Komentari

avatar