Petak, 27 Januara, 2023
Rubrika:

Ekonomsko osnaživanje žena u šest opština

U Bijelom Polju je danas prezentovan projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo", koji realizuje Asocijacija poslovnih žena Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u okviru programa "Za rodni balans u Crnoj Gori"

U Bijelom Polju je danas prezentovan projekat “Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”, koji realizuje Asocijacija poslovnih žena Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u okviru programa “Za rodni balans u Crnoj Gori”.

“Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”

Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje žena u šest opština, kroz trening i mentoring program, te njihovo umrežavanje na lokalnom i nacionalnom nivou. Poseban segment predstavlja dijalog sa institucijama na lokalnom nivou, koji će doprinijeti unapređenju ambijenta za razvoj ženskog biznisa.

Žensko preduzetništvo postaje realnost i jedan je od glavnih faktora koji doprinosi razvoju ekonomije. Društveno-političke i ekonomske promjene u prethodnom periodu, stovorile su mogućnost da žene osnivaju kompanije i upravljaju njima. One tu mogućnost sve više koriste i danas u zemljma sa razvijenijom tržišnom ekonomijom, žene upravljaju sa više od 25% ukunog broj akompanija.

Projektom je obuhvaćeno 120 žena iz šest manje razvijenih opština u kojim je uočljivo da je manje žena u biznisu i gdje se žene ređe upuštaju u takve poduhvate istakla je predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Ljubica Kostić Bukurica.

“Trenutno na nivou države postoji dobra podrška u vidu grantova, tako da očekujemo da u narednom periodu zajedničkim djelovanjembude uključeno što više žena u biznis.Zato je jedna od poruka ženama da iskoriste svoje potencijale i mogućnosti te povezivanje za našom asocijacijom, koja se bori za interese žena da ih motiviše za umrežavanje kako na lokalnom tako i na državnom nivou”, kazala je Kostić Bukurica.

Pojava i razvoj ženskog preduzetništva u proteklih 20 godina tijesno je povezana sa procesom izjednačavanja muških i ženskih prava i demokratizacijom društva u cjelini. Crnu Goru karakterišene ravnopravan položaj žena u pogledu ostvarenja ekonomskih i socijalnih prava.

Zakonodavni i strateški dokumenti koje je Crna Gora donijela u posljednjih nekoliko godina predstavljaju dobru osnovu za unapređenje ženskog preduzetništva.Nekada su žene započinjale sopstveni posao, jer im je to bila jedina šansa da budu radno angažovane i nisu imale bolјi izbor,ocijenio je potpresjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović.

“Danas, zahvalјujući mjerama države na podsticanju razvoja ženskog preduzetništva i uopšte preduzetništva, situacija je skroz drugačija. Žensko preduzetništvo je u najvećoj mjeri stvar izbora. Ono je inicirano inovativnim idejama, žene koje ga pokreću spremne su da preuzmu rizik i pronađu kreativna rješenja radi stvaranja profita, tako da se slika apsolutno mijenja na bolje.Opština Bijelo Polje je budžetom za ovu godinu po prvi put izdvojila sredstva za podsticaj razvoja ženskog preduzetništa u iznosu od 10.000 eura, koja će u narednom periodu biti realizovana. Uslovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija, kao i način i postupak raspodjele sredstava bliže će se odrediti Javnim pozivom. Predsjednik opštine je formirao komisiju na čijem čelu će biti uvažena preduzetnica iz našeg grada gospođa Nemša Omerhodžić, a proceduru će sprovesti sekretarijat za lokalnu samoupravu.U našoj opštini imamo odlične primjere uspješnih žena koje rade u privatnom biznisu, ali i onih koje se nalaze na čelu državnih i opštinskih organa, obrazovnih ustanova i drugih organizacija”,naglasio je Bećirović.

U cilju postizanja što višeg nivoa rodne ravnopravnosti resorno ministartsvo se koncentrisalo uglanom na tri oblasti koje u kontinuitetu unapređuje, među kojima je i bolji ekonomski položaj. Tako je projekat koji se danas predstavlja u Bijelom Polju jedan od onih koji žele da doprinesu promociji i motivaciji žena da se bave biznisom, istakla je načelnica Odeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović.

Trebalo bi ojačati bazu podataka kada je riječ u broju žena preduzetnica koja je kako na lokalnom tako i na državnom nivou dosata nepouzdana zato što postoje brojni slučajevi ranijeg pokretanja biznisa od strane žena koji su se u međuvremnu ugasili ali ne i preduzeće u okviru kojeg je postojao biznis. Zato ćemo u narednom periodu sveobuhvatnije raditi na izradu te baze podataka koja će biti vjerodostojna, saopštila je Almasa Rizvanović iz Kancelarije za rodnu ravnopravnost Bijelo Polje.

IzvorRTCG

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve