Predstavnici Evropske komisije boravili su danas u posjeti Ministarstvu finansija, povodom ocjene Programa ekonomskih reformi Crne Gore 2020-2022 godina. Ministar finansija, Darko Radunović sa saradnicima na održanom sastanku sa predstavnicima Evropske komisije dao je osvrt na makroekonomski i fiskalni okvir, kao i na prateću agendu strukturnih reformi.

Program ekonomskih reformi Crne Gore 2020-2022 godina usvojen je na 152. sjednici Vlade, 16. januara 2020. godine i predstavlja najvažniji dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom Unijom.

„Zahvalni smo na pruženoj ekspertskoj pomoći i otvoreni smo za nove preporuke i sugestije koje bi u budućem periodu u vidu mjera postale sastavni dio dokumenta“, izjavio je ministar Radunović.

On je dodao da Ministarstvo finansija sprovodi aktivnosti na jačanju makroekonomske stabilnosti i sprovođenju strukturnih reformi.

“Jedan od rezultata fiskalne konsolidacije, kombinovane sa povećanjem privredne aktivnosti, je projektovano povećanje prihoda budžeta i smanjenje budžetskih izdataka u narednom srednjeročnom periodu“, saopštio je ministar finansija i naglasio da su u fokusu borba protiv sive ekonomije i optimizacija broja izvršilaca u javnom sektoru.

Predstavnici Evropske komisije stavili su akcenat na kvalitet Programa ekonomskih reformi Crne Gore za period 2020-2022. godina i istakli da je u potpunosti konzistentan i pripremljen u skladu sa metodologijom koju propisuje Evropska komisija.

Kvalitet dokumenta pozdravljen je kako sa suštinskog tako i sa tehničkog aspekta. Tokom sastanka predstavnici Evropske komisije pohvalili su napore Vlade u sprovođenju mjera fiskalne konsolidacije koje su u prethodnom periodu dale značajne rezultate i dodatno doprinijele jačanju održivosti javnih finansija. Pored navedenog, a u cilju daljeg jačanja konkurentnosti, privrednog razvoja i fiskalne održivosti, tema sastanka bila je i prateća agenda strukturnih reformi sadržanih u Programu.

Set od 18 prioritetnih strukturnih reformi, sublimiranih u osam prioritetnih oblasti ocijenjen je kao koncizan i adekvatno pozicioniran.

Sastanku su takođe u ime Ministarstva finansija prisustvovali: generalni direktor Direktorata za državni budžet, Bojan Paunović, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, dr Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku, mr Iva Vuković i generalni direktor Direktorata državnog trezora, Dragan Darmanović.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments