Utorak, 30 Maja, 2023
Rubrika:

Donijeta rezolucija o zatvaranju predmeta KIPS i Drekalović protiv Crne Gore

Presude su, kako je navela Pavličić, izvršene u propisanom roku, čime je nastavljeno postizanje dobrih rezultata Crne Gore u izvršenju presuda Evropskog suda

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, saopštila je da je Komitet ministara Savjeta Evrope 3. decembra 2020. donio konačnu rezoluciju o zatvaranju predmeta KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore.

”Kao što je poznato, Evropski sud za ljudska prava, u predmetu KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore donio je dvije presude, u meritumu od 26. juna 2018. i o pravičnom zadovoljenju od 22. oktobra 2019.

U postupku izvršenja predmetnih presuda Evropskog suda, a u skladu sa svojim nadležnostima, Kancelarija zastupnika je Odjeljenju za izvršenje presuda Evropskog suda dostavila Akcioni izvještaj u kojem su sadržane sve mjere koje su relevantni organi države Crne Gore preduzeli u cilju ispravljanja utvrđenih povreda.

Akcioni izvještaj se sastoji od individualnih mjera, kojima se nastoji osigurati prestanak povreda i koliko je to moguće, vraćanje oštećene strane u isti položaj u kojem se ta strana nalazila prije povreda Konvencije, i generalnih mjera gdje su se preduzele sve neophodne mjere na opštem nivou, kako bi se u budućnosti spriječile slične povrede.

Ispitujući dostavljeni Akcioni izvještaj, Komitet ministara je odlučio da prihvati mjere koje je država preduzela na individualnom i generalnom planu u cilju izvršenja obje presude u predmetu KIPS DOO i Drekalović, kao zadovoljavajuće i adekvatne i zaključio da su ispunjeni kriterijumi koji se zahtijevaju članom 46 stav 2 Konvencije, čime je u konačnom zatvoren navedeni predmet”, objasnila je Pavličić.

Presude su, kako je navela, izvršene u propisanom roku, čime je nastavljeno postizanje dobrih rezultata Crne Gore u izvršenju presuda Evropskog suda.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve