Četvrtak, 1 Juna, 2023
Rubrika:

Do sredine godine završetak idejnih rješenja za dvije dionice autoputa

To se može se vidjeti u predlogu Plana rada ovog preduzeća za 2023. godinu, koji je objavljen na sajtu Vlade, a koji je usvojen na poslednjoj sjednici

Državna kompanija Monteput u ovoj godini planira završetak izrade idejnih projekata za dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica i Farmaci-Smokovac, kao i početak poslova tehničke pripreme i izrada glavnih projekata ove dvije dionice. Takođe, očekuje se da krene i izrada idejnog projekta dionice Andrijevica-Berane-Boljare, u dužini 50 km, koja predstavlja poslednju dionicu autoputa Bar-Boljare do granice sa Srbijom, kao i definisanje načina finansiranja.

To se može se vidjeti u predlogu Plana rada ovog preduzeća za 2023. godinu, koji je objavljen na sajtu Vlade, a koji je usvojen na poslednjoj sjednici.

U ovoj godini, stoji u dokumentu, kompanija planira praćenje realizacije i završetak izrade idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevica, sa pratećim projektima i studijama. Takođe, planiran je početak aktivnosti na izradi glavnog projekta ove dionice.

“Planirano je i praćenje realizacije i završetak izrade idejnog projekta za dionicu Farmaci-Smokovac, sa pratećim projektima i studijama. Završetkom idejnog projekta započeće se sa aktivnostima na izradi glavnog projekta i inoviranoj studiji opravdanosti”, navodi se u planu, a prenosi portal e-kapija.

U planu kompanije navedeno je da se dokumentacija realizuje u skladu sa Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare, kojim su ove dvije dionice definisane kao druga etapa realizacije.

“Dionica Mateševo – Andrijevica je dužine oko 23 km. Za ovu dionicu je u prethodnom periodu kompletiran generalni projekat, pribavljene geodetske podloge i završen Elaborat o geotehničkim odlikama terena za nivo Idejnog projekta. Ova dokumentacija je stavljena projektantu idejnog projekta na raspolaganje. U završnoj fazi je izrada idejnog projekta nakon čega će se otpočeti sa sledećim aktivnostima za izradu glavnog projekta”, pojašnjeno je.

Prevoj Trešnjevik je ključna prirodna prepreka na ovoj dionici autoputa, i definitivno je opredjeljujući za izbor svih varijantnih rješenja ovog projekta.

“Izgradnjom ovog tunela će se ostvariti kvalitetna saobraćajna veza i sa tim dijelom Crne Gore. Njegova dužina, saglasno urađenom generalnom projektu, iznosi 3.600 m, odnosno 2.785 m, u zavisnosti od varijantnog rješenja”,navedeno je.

Dionica Farmaci-Smokovac je orijentacione dužine oko 18 km. Za dionicu Farmaci-Smokovac je završen generalni projekat i pribavljene su geodetske podloge za idejni projekat.

“Najduži most je preko Tološkog polja, u dužini od oko 1.440 m i po varijanti 1 i po varijanti 3, koje se razmatraju za dalju razradu u idejnom projektu. Obaveza projektanta je da, saglasno projektnom zadatku, kompletira svu potrebnu geološku i geotehničku dokumentaciju za izradu idejnog projekta”, objasnili su iz Monteputa.

Za oba idejna projekta, i za dionicu Mateševo – Andrijevica i Farmaci – Smokovac, su obezbijeđena finansijska sredstva iz evropskih fondova. Kompletiranje idejnih projekata za obje dionice, sa pratećim studijama, se očekuje polovinom 2023. godine.

“Određeno kašnjenje, pored pandemije izazvane korona virusom, je uslovljeno i nesnalažanjem projektanata vezano za domaće propise i legislativu. Revizija obije dionice je povjerena Državnoj komisiji za reviziju” naveli su.

U toku 2023. godine planirane su početne aktivnosti na izradi Idejnog projekta dionice Andrijevica-Berane-Boljare, u dužini cca 50 km, koja predstavlja poslednju dionicu autoputa Bar-Boljare do granice sa Srbijom, i definisanje načina finansiranja.

IzvorRTCG

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve