Deficit i javni dug pod kontrolom

Dva glavna makroekonomska indikatora, budžetski deficit i javni dug Vlada Crne Gore drži pod kontrolom

Dva glavna makroekonomska indikatora, budžetski deficit i javni dug Vlada Crne Gore drži pod kontrolom, kazao je ministar finansija Darko Radunović, tokom sastanka novim šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Crnu Goru Srikantom Sešadrijem.

Novi šef MMF-a boravi u Crnoj Gori sa timom saradnika u okviru MMF Staff Misije.

Radunović je kazao da je u toku 2017. i 2018. godine ojačana stabilnost javnih finansija i podstaknut je ekonomski rast.

“Podaci iz decembra 2018. godine pokazuju da je zaposleno više ljudi u odnosu na decembar 2017. godine. Takođe, dva glavna makroekonomska indikatora: budžetski deficit i javni dug držimo pod kontrolom. 2019. je godina silazne putanje javnog duga, kao i manjeg budžetskog deficita, ispod 3 odsto, u okvirima Mastriških kriterijuma. Nastavljamo da se da pridržavamo mjera fiskalne konsolidacije“, saopštio je Radunović.

Zahvalivši se na dosadašnjoj saradnji i tehničkoj pomoći, ministar Radunović je prezentovao ostvarene rezultate u toku protekle dvije godine i upoznao partnere iz MMF-a sa budućim aktivnostima Ministarstva finansija.

„Saglasni smo da je makroekonomska situacija u Crnoj Gori prilično pozitivna. Pohvale za ostvareni ekonomski rast u prethodnom periodu i nadamo se da ćete premašiti projektovanu stopu rasta od 2,8 odsto za 2019.“, istakao je prethodni šef misije MMF-a za Crnu Goru i novi šef misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu Martin Petri i dodao da je MMF Crnoj Gori pružio tehničku pomoć u izradi Zakona o javno – privatnom partnerstvu i izmjena Zakona o koncesijama.

Razgovori između predstavnika Ministarstva finansija i Međunarodnog monetarnog fonda trajaće do 27. februara.

Komentari

avatar