Predkvalifikovane kompanije koje su pozvane da dostave ponude za dodjelu koncesija za Aerodrome Crne Gore su: Incheon International Airport Corporation-Južna Koreja, GMR Airports Limited-Indija, Groupe ADP Consorcium-TAV, Francuska, Turska , Corporacion America Airports-Luksemburg.

Ilustracija

Po javnom oglasu za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, pristiglo je sedam prijava potencijalnih ponuđača: Konzorcijum Cengiz & Copenhagen Airports, Turska, Danska; Incheon International Airport Corporation, Južna Koreja; GMR, Indija; Incheon International Airport Corporation, Francuska, Turska; Corporacion America Airports, Luxemburg; Limak Holding, Turska; Consortium DAA International-Bouygues Batiment International-Marguerite-TIIC, Irska, Francuska i Luksemburg.

Vlada je u skladu sa Zakonom o koncesijama, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva, usvojila koncesioni akt za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, odnosno međunarodne aerodrome Podgorica i Tivat, konkurentski izabranom najboljem ponuđaču, koji će osnovati i registrovati preduzeće sa sjedištem u Crnoj Gori za obavljanje koncesione djelatnosti.

Komentari

avatar