Za 2,94 milijarde eura ukupnih kredita založeni su kolaterali kuće, stanovi, placevi… vrijedni 3,4 milijarde eura, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke koja je protekle sedmice donijela odluku o ukidanju kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita.

“Prema posljednjim podacima, na 30. jun tekuće godine ukupan iznos hipoteka na nepokretnostima koje služe kao kolaterali po kreditima na nivou sistema iznosi 3,4 milijarde eura, dok novčani depoziti koji služe kao kolaterali iznose 209 miliona eura”, objasnili su iz CBCG odgovarajući na pitanje kolika je vrijednost kolaterala koji su založeni za kredite.

Nekvalitetni krediti i potraživanja na nivou sistema po podacima na kraju maja tekuće godine iznosili su 4,75 odsto ukupnih kredita i potraživanja. Podaci CBCG pokazuju da sve banke nemaju velik iznos nekvalitetnih kredita.

“Od ukupno 13 banaka koje posluju u Crnoj Gori, njih pet u portfoliju prikazuju udio nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima veći od sistemskog prosjeka”, objasnili su iz Centraklne banke, ali nijesu naveli imena banaka jer ih zakon u tome sprečava.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, kojom je uvedeno ukidanje kolaterala kao kriterijuma za klasifikovanje kredita, počeće da važi za pet mjeseci.

“Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, koju je Savjet CBCG usvojio 23. jula, primjenjivaće se od januara 2020. godine”, naveli su iz CBCG.

U ovoj vrhovnoj monetarnoj instituciji kažu da primjena odluke neće uticati na nivo nekvalitetnih kredita.

“- U skladu sa analizom na nivou sistema, pripremljenom na osnovu podataka koje su banke dostavile Centralnoj banci, izmijenjena Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama neće uticati na udio kredita koji se kategorišu kao nekvalitetni”, tvrde u Centralnoj banci.

Objašnjavajući suštinu novousvojene odluke iz CBCG su kazali da, ukoliko su ispunjeni ostali uslovi za klasifikovanje kredita u grupu nekvalitetnih, kredit mora biti klasifikovan kao nekvalitetan, bez obzira na vrstu kolaterala kojim je obezbijeđen.

Predloženim izmjenama se, kako pojašnjavaju, obezbjeđuje da podaci o nekvalitetnim i restrukturiranim kreditima u bankarskom sistemu u Crnoj Gori budu u potpunosti uporedivi sa podacima država članica EU. Izmjenama odluke vrši se njeno dalje usklađivanje sa relevantnim evropskim propisima i smjernicama Evropskog bankarskog regulatora.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve