Finansijski sistem Crne Gore je u prošloj godini bio stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren, uz prisustvo rizika nelikvidnosti i nesolventnosti realnog sektora, koji su uticali na povećanje pritisaka u fiskalnoj sferi, saopšteno je iz Centralne banke.

Savjet za finansijsku stabilnost CBCG juče je na sjednici razmatrao Izvještaj o radu za prošlu godinu, u kojem je konstatovano da kreditni rizik u bankarskom sektoru, iako i dalje prisutan, bilježi opadajući trend.

Izvještaj o radu obuhvata pregled aktivnosti Savjeta u prošloj godini, kao i aktuelne teme iz oblasti politika koje se odnose na finansijsku stabilnost. U tom dokumentu su izdvojeni indikatori rizika finansijske stabilnosti u Crnoj Gori za prošlu godinu i urađena ekspertska procjena njihovog nivoa.

– Na bazi ovih procjena, sistemski rizik finansijske stabilnosti je ocjenjen umjereno stabilnim, uz prisustvo određenih rizika koji imaju negativan uticaj na pojedine ranjivosti sistema, navodi se u saopštenju CBCG.

Bankarski sistem, kao dominantan dio finansijskog sistema u Crnoj Gori, je relativno stabilan.

– Finansijski rizici se smanjuju, ali su i dalje prisutni na individualnom nivou. Finansijski rezultat banaka na agregatnom nivou je pozitivan, dok su likvidnost i solventnost poboljšani i njihovi nivoi su i dalje značajno iznad zakonom propisanog minimuma. U odnosu na godinu ranije, gotovo sve pozicije iz bilansa banaka bilježe rast i to ukupna aktiva, depoziti, krediti i kapital, kazali su iz CBCG.

Banke su, kako se dodaje, i tokom prošle godine, vodile opreznu politiku kreditiranja realnog sektora, oslanjajući se pretežno na sopstvena likvidna sredstva.

– Značajan dio novog kreditiranja je bio usmjeren na restrukturiranje i refinansiranje postojećih kredita, što je pozitivno uticalo na oporavak privrede. Depoziti banaka premašuju nivo odobrenih kredita, što potvrđuje podatak da se oko 85 odsto depozita koristi u svrhe kreditiranja privrede, precizira se u saopštenju.

Ukupni krediti i potraživanja banaka tokom prošle godine bilježe pozitivni trend, uz ostvarenje blagog rasta od 1,27 odsto u odnosu na 2015.

– Parametri kvaliteta aktive tokom prošle godine bilježe poboljšanje, što pozitivno utiče na stabilnost sistema. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je smanjeno, ali je i dalje izraženo i upravo ta činjenica uslovljava oprez banaka kada je u pitanju novo kreditiranje, smatraju u CBCG.

Aktivne kamatne stope, uprkos tendenciji blagog pada, i dalje su visoke i predstavljaju barijeru za dinamičniji oporavak privrede.

Iz CBCG su saopštili da je investiciona potrošnja pozitivna i rezultat je značajnog obima kapitalnih investicija.

– Očekuje se nastavak ovakvog trenda i, posredno, preko pozitivnih uticaja koje investicije imaju na zaposlenost i bruto domaći proizvod (BDP), smanjenje rizika realnog sektora u srednjem roku, rekli su iz CBCG.

Stabilnost cijena u Crnoj Gori, kako su ocijenili, nije ugrožena, iako je u prošloj godini zabilježen deflatorni trend u kretanju određenih cijena.

– Cijene aluminijuma su bilježile pad kontinuirano tokom proteklih godina, dok su se cijene goriva smanjivale sve do decembra prošle godine, kada je zabilježen njihov rast od 3,3 odsto. U narednom periodu se očekuje rast cijena goriva zbog uvođenja akciza, kao i zbog očekivanog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, dodali su iz CBCG.

U sferi fiskalnog sektora, deficit tekućeg budžeta i državni dug prevazilaze zakonom propisane limite, pa je Vlada reagovala definišući i sprovodeći mjere fiskalne konsolidacije, kojima su nivoi tih kategorija smanjeni u prošloj u odnosu na 2015. godinu.

– U prošloj godini su ostvareni veći prihodi budžeta, dok su, sa druge strane, smanjeni budžetski izdaci kroz ograničavanje javne potrošnje. Iako preduzete mjere daju rezultate, potrebna su dalja fiskalna prilagođavanja kako bi se prisutni rizici u ovoj sferi smanjili i dostigao poželjan nivo fiskalne stabilnosti, saopštili su iz CBCG.

Prema procjenama Ministarstva finansija, nivoi državnog duga i deficita tekućeg budžeta bilježiće pad počev od 2019. godine.

Na sjednici je ocijenjeno da je u sektoru osiguranja, stabilnost blago osnažena i da pokazatelji ukazuju na pozitivne stope rasta te djelatnosti, iako i dalje uz očiglednu dominaciju obaveznih oblika osiguranja.

– Može se ocijeniti da postoji veliki prostor za dalji razvoj tog sektora, što bi imalo pozitivne efekte po stabilnost sistema u narednom periodu, kazali su iz CBCG.

Pokazatelji tržišta kapitala u Crnoj Gori su, tokom prošle godine, bili pod snažnim uticajem transakcije emitovanja državnih obveznica u iznosu od 80,4 miliona EUR.

– Dinamičnija trgovina akcijama finansijskog i nefinansijskog sektora nije zabilježena, dok je tržišna kapitalizacija zabilježila negativne stope rasta, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Mina business

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve