Američke firme žele da u Podgorici grade expo centar, akva park i druge sadržaje

Američke kompanije su zainteresovane za investicije u glavni grad Crne Gore, a među njima i sajamski centar, saopšteno je danas na sastanku gradonačeniku Ivanu Vukoviću i ministru održivog razvoja i turizma Pavlu Raduloviću. Takav stav prenijeli su suosnivač kompanije Ice Gliders Sevastjan Ploščanski i potpredsjednik IBG & Plate grupe Farzad Kaj.

“Gradska uprava ima ambiciju da realizuje značajne kapitalne projekte i u tom dijelu nam je veoma važno što postoji interesovanje potencijalnih partnera koji su spremni da na efikasan i kvalitetan način zajednički ostvarimo zacrtane ciljeve”, istakao je Vuković.

On je goste upoznao sa projektima koje realizuje gradska uprava, kao i sa paniranim investicijama za naredni period koje će obilježiti novu razvojnu etapu Podgorice.

Predstavnici američkih kompanija, poznati po brojnim realizovanim građevinskim projekatima u SAD, posebno kada je u pitanju izgradnja održivih projekata i inplementacija politika iz oblasti zaštite životne sredine, posebnu zainteresovanost su iskazali za izgradnju sajamskog centra u Podgorici.

Oni su, prezentujući potencijalna rješenja, ponudili mogućnost Glavnom gradu da po modelu javnog privatnog partnerstva izgrade expo centar, akva park i  mnoge drugi sadržaje.

Zahvaljujući na inicijativi da se realizuju tako značajni projekti u Glavnom gradu, Vuković je naglasio otvorenost gradske uprave da se u predviđenoj zakonskoj proceduri uspostavi partnerstvo koje će omogućiti realizaciju kapitalnih projekata i izgradnju sadržaja koji trenutno nedostaju Podgorici.

Radulović je takođe iskazao spremnost Ministrastva održivog razvoja i turizma da sa aspekta svoje nadležnosti stvori planske preduslove  za realizaciju biznis ideja koje će povećati kvalitet života i obogatiti turističku ponudu Glavnog grada.

Komentari

avatar