Da li je 5G tehnologija bezbjedna?

"Jasno je dokazano da visokofrekventna polja imaju termalni učinak. To znamo još od mikrotalasne pećnice", rekla je Sara Drajsen iz Istraživačkog centra za kompatibilnost elektromagnetnog sistema i okoline njemačkog Univerziteta u Ahenu.

U posljednje vrijeme mnogo se govori o 5G mreži, superbrzom mobilnom komunikacionom standardu pete generacije koji omogućava velike koristi za poslovne i privatne korisnike.

Zračenje u 5G mreži je elektromagnetno. Brojne studije su istraživale njegove rezultate i posljedice.

“Jasno je dokazano da visokofrekventna polja imaju termalni učinak. To znamo još od mikrotalasne pećnice”, rekla je Sara Drajsen iz Istraživačkog centra za kompatibilnost elektromagnetnog sistema i okoline njemačkog Univerziteta u Ahenu.

Međutim, taj rezultat je mnogo manji kod mobilne komunikacije. Da bi se izbjegla štetnost po zdravlje, mobilni telefon bi trebalo da zrači manje od dva vata po kilogramu. To je poznato kao SAR vrijednost (specifična stopa apsorpcije).

Gdje pronaći SAR vrijednost na uređaju?

Na svakom pametnom telefonu mogu da se pronađu dvije vrijednosti – prva, kada držimo mobilni telefon na uhu prilikom razgovara i druga kada je mobilni uz tijelo, na primjer, u džepu. Te vrijednosti se nalaze u uputstvima za upotrebu mobilnih telefona.

Da li se zračenje mobilnog telefona smatra kancerogenim?

Oko ovog pitanja nema saglasnosti.

“Ne”, kaže Gunde Ziglberger iz Njemačkog odeljenja za zaštitu od zračenja (BfS).

“Nemamo dokaze da korišćenje pametnih telefona u skladu sa međunarodnim standardima može da uzrokuje rak”, rekla je ona.

Naučnici ipak još uvijek nijesu potpuno otklonili tu mogućnost, zbog toga što se tumori razvijaju dugo.

“Ali sa svakom godinom, u kojoj ne vidimo porast oboljelih, smo sve sigurniji u to”, kaže Drajsen.

Ona se poziva na stručni skup Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) na kojem su 2011. bile sažete sve do tada objavljene studije.

“IARC je došao do zaključka da je moguće da je zračenje mobilnih telefona kancerogeno”, navodi Drajsen.

“Ali to ne znači da to zračenje zasigurno jeste kancerogeno”, istakla je ona.

Kako korisnik može da se zaštiti od zračenja?

Stručnjaci savjetuju držanje uređaja što dalje od glave. Koristite slušalice, razgovarajte putem zvučnika ili koristite fiksni telefon kad god možete. Aktivirajte “flight mode” opciju noću i nemojte da nosite mobilni telefon kada vam nije potreban.

Zračenje je najveće u područjima sa slabim signalom, zato izbjegavajte korišćenje mobilnog telefona na takvim mestima, kao i u automobilima i vozovima. Djecu pogotovo treba zaštititi od visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja.

Kakav će rezultat imati širenje 5G mreže?

“Očekuje se da će 5G standard prouzrokovati porast prisilne izloženosti zračenju”, upozorila je Njemačka federacija za okolinu i očuvanje prirode (BUND). Zbog 5G mreža biće postavljeno više odašiljača, ali sa manjom prenosnom snagom od prethodnih generacija.

Sa druge strane, odašiljači će se nalaziti bliže mjestima stanovanja i rada.

“Teško je trenutno predvidjeti kako će to uticati na količinu zračenja kojem je pojedinac izložen”, navodi Ziglberger. Razlog tome je što još nije dovoljno istražen raspon frekvencija na kojima će raditi 5G u poređenju sa nižim frekvencijama.

Komentari

avatar