Vlada Crne Gore pokazuje punu posvećenost postizanju rodne ravnopravnosti, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka prilikom uručivanja ugovora nevladinim organizacija kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti po Javnom konkursu “Ključ je u rukama žene” za 2019. godinu, dodajući da je i današnji događaj još jedna potvrda realizacije naših zajedničkih strateških ciljeva.

Zenka je izrazio zadovoljstvo prilikom sve uspješnije saradnje koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima sa civilnim sektorom.

U prilog tome govore brojne zajedničke aktivnosti, kampanje, obuke, istraživanja, realizacija projekata koji direktno utiču na zaštitu prava od diskriminacije po osnovu pola, lični i društveni razvoj žena, učešće u društvenim procesima od značaja za unapređenje ukupnog položaja žena u Crnoj Gori.

Ministar je istakao i veoma važan vid saradnje na osnovu Zakona o saradnji sa nevladinim organizacijama.

Poslednje dvije godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, sprovodi Javni konkurs za raspodjelu sredstava za nevadine organizacije u ovoj oblasti.

Zenka je podsjetio da je tokom 2018. godine  sa ukupno 171.000 eura u oblasti rodne ravnopravnosti podržano 11 projekata, dok je za 2019. godinu iz ove oblasti opredijeljeno  290.000 eura, što je više od 50 odsto u odnosu na prošlu godinu.

“Ukupno 24 projekta sa najvećim brojem bodova po ocjenama procjenjivača/ca dobilo  je mogućnost da budu finansirana”, poručio je Zenka.

Izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica Biljana Zeković, na kraju se zahvalila u ime svih nevladinih organizacija koje su dobile projekat.

Komentari

avatar