Zenka: CG posvećena zaštiti svih ljudskih prava

MinistarMehmed Zenka na generalnoj debati 63. zasijedanja Komisije za status žena u Njujorku rekao je da je Crna Gora posvećena unaprijeđenju, zaštiti i ispunjavanju svih ljudskih prava i implementaciji Pekinške platforme za akciju i Agende za razvoj 2030

Crna Gora je posvećena unapređenju, zaštiti i ispunjavanju svih ljudskih prava i implementaciji Pekinške platforme za akciju i Agende za razvoj 2030, kao ključnim okvirima za osnaživanje žena i postizanje ciljeva održivog razvoja, rekao je ministar Mehmed Zenka na generalnoj debati 63. zasijedanja Komisije za status žena u Njujorku.

Ministar je naglasio da je Crna Gora stvorila snažan zakonodavni i institucionalni okvir kojim se garantuje jednakost žena i muškaraca i razvija politika jednakih mogućnosti.

Razvijamo mehanizme za borbu protiv diskriminacije po osnovu pola i roda, dodao je, kao i mehanizme za horizontalnu implementaciju rodne ravnopravnostina svim nivoima.

Prema ministrovim riječima, izgrađen je partnerski odnos sa međunarodnim organizacijama u Crnoj Gori i nevladinim organizacijama u osmišljavanju i realizovanju modaliteta rodne ravnopravnosti. Ponosni smo što je kroz ovaj koncept do sada 2000 ljudi obrazovano o svim aspektima rodne ravnopravnosti.

Želimo da se uspostavi rodno-odgovorni proces budžetiranja, rekao je ministar istakavši da sada  organi na nacionalnom i lokalnom nivou imaju obavezu da izdvoje sredstva za implementaciju svoje agende rodne ravnopravnosti.

Ministar je naglasio da je Crna Gora prošla dug put u razvoju sistemskog pristupa, izgradnji institucionalnih kapaciteta i implementaciji akcionih planova za rodni balans i unapređenje ženskih ljudskih prava.

“Investiranjem energije i resursa u unapređenje rodne ravnopravnosti investiramo u demokratiju i ekonomski razvoj za budućnost, jer je osnaživanje žena i djevojčica osnaživanje cijelog čovječanstva”, poručio je Zenka.

Komentari

avatar