Zbog nedostavljanja podataka o imovini kažnjena tri rukovodioca tužilaštva

Kaznu je izreklo Disciplinsko vijeće Tužilačkog savjeta koje je smtra da su tru rukovodioca osnovnih tužilašatva počinili teži disciplinski prekršaj iz člana 108, stav 3, tačka 8 Zakona o Državnom tužilaštvu.

Tri rukovodioca državnih tužilaštava u Crnoj Gori kažnjena su sa po 20 odsto plate u trajanju od tri mjeseca, jer nijesu u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa prošle godine dostavili podatake o imovini i prihodima, pišu Dnevne novine.

Kaznu je izreklo Disciplinsko vijeće Tužilačkog savjeta koje je smtra da su tru rukovodioca osnovnih tužilašatva počinili teži disciplinski prekršaj iz člana 108, stav 3, tačka 8 Zakona o Državnom tužilaštvu.

Inače, Diciplinsko vijeće prošle godine je imalo u radu četiri predmeta povodom utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih tužilaca.

U tri predmeta Disciplinsko vijeće je utvrdilo odgovornost tri državna tužioca, odnosno rukovodioca, dok je u jednom slučaju Vijeće odbacilo predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Shodno Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2018. godinu, Tužilački savjet je u oktobru 2018. godine donio odluku da se jedan državni tužilac privremeno udalji od dužnosti vršenja tužilačke funkcije, do okončanja krivičnog postupka protiv imenovanog zbog krivičnog djela iz člana 252, stav 4. u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika Crne Gore. U pitanju je viši državni tužilac Grujo Radonjić, protiv kojeg je u toku suđenje zbog krivičnog djela zelenašenje.

Tokom 2018. godine, Tužilačkom savjetu je podnijeto ukupno 97 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštva u pogledu zakonitosti rada, dok je 10 pritužbi prenijeto u rad iz 2017. godine, tako da je bilo ukupno u radu 107 pritužbi.

“Komisija za razmatranje pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada razmatrala 73 predmeta povodom pritužbi u pogledu zakonitosti rada državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, a na kraju 2018. godine kod komisije su ostale u radu 34 pritužbe koje su podnijete u 2018. godini”, navodi se u izvještaju.

Tokom 2018. godine, Tužilački savjet je razmatrao ukupno 53 pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštva u pogledu zakonitosti rada.

“Povodom podnijetih pritužbi, Tužilački savjet utvrdio da je 50 pritužbi neosnovano, dok su tri pritužbe osnovane, o čemu su podnosioci pritužbi uredno obaviješteni, a Tužilački savjet je naložio postupajućem tužilaštvu da preduzme radnje u skladu sa utvrđenim razlozima osnovanosti pritužbe”, ističe su u Izvještaju.

Komisija za Etički kodeks državnih tužilaca je tokom 2018. godine imala u radu četiri inicijative radi utvrđivanja da li je ponašanje državnih tužilaca u skladu sa Etičkim kodeksom državnih tužilaca. Povodom tri inicijative Komisija za Etički kodeks državnih tužilaca je donijela odluku kojom je utvrdila da državni tužioci nijesu učinili povredu Etičkog kodeksa državnih tužilaca, dok u jednom predmetu do kraj a izvještajnog perioda nije donijeta odluka, te se isti nalazi u radu kod Komisije za Etički kodeks.

Komisija za ocjenjivanje je formirana na sjednici Tužilačkog savjeta u maju 2018. godine, a nakon stupanja na dužnost članova Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika. Ova komisija, na osnovu više izvora ocjenjivanja, te predloga vijeća za ocjenjivanje, na objektivan način vrši procjenu stručnosti i etičnosti rukovodilaca državnih tužilaštava i državnih tužilaca.

U 2018. godini utvrđene su ocjene rada za 10 državna tužilaca u postupku redovnog ocjenjivanja, sedam državnih tužilaca izabranih na mandat, poslije dvije godine rada i sproveden postupak ocjenjivanja rukovodilaca državnih tužilaštava (ukupo 15).

Komentari

avatar