Vlada je usvojila Informaciju o stimulaciji za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika za april i maj 2020. godine i dala saglasnost da se zaposlenima u tim ustanovama isplati stimulans u visini do 15 odsto.

foto gov.me

Usvojena je i Informacija o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za april 2020. godine.

“Vlada je dala saglasnost da se ljekarima specijalizantima, kojima je usljed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom prekinut specijalistički staž, isplati naknada za odvojeni život u ukupnom bruto iznosu od 59.458,68 eura za april 2020. godine.
Usvojena je Informacija o prijedlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za zaključenje Sporazuma o poravnanju pred Centrom za posredovanje u predmetu P.br.990/18. Vlada je dala saglasnost da Zaštitnik zaključi Sporazum o poravnanju na iznos od 133.000 eura koji je prihvatio tužilac – kompanija „Kroling“ doo Danilovgrad”, navode iz Vlade,

Usvojena je Informacija o izvedenim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja 2020. godine.

“U dokumentu je ukazano da je izvedenim radovima postignuto nekoliko efekata: pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i dobili smo ponovo prostor koji je tokom vremena bio izgubljen te da je za završetak planiranih aktivnosti potrebno je izvesti čišćenje desnog rukavca u dužini još oko 1.400 metara”, dodaju oni.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve