Za program stručnog osposobljavanja do sada se prijavilo oko 700 studenata. Rok za prijavljivanje je 18.˙novembar, a studenti se mogu prijaviti za više od 11 hiljada radnih mjesta. U privatnom sektoru je 63 odsto radnih mjesta.

Svršeni studenti mogu konkurisati za više od 11 hiljada radnih mjesta u okviru programa stručnog osposobljavanja. Rezultatima projekta, koji se sprovodi osmu godinu, u Ministarstvu prosvjete su zadovoljni.

“Negdje oko 50 odsto njih nastavi radni angažman kod istog ili drugog poslodavca, na osnovu preporuke. Opet što je dobro, negdje 6o odsto njih koji su nastavili radni angažman u privatnom sektoru”. Mislim da smo napravili dobar potez u smislu povećanja zaposljivosti mladih ljudi i smanjenja nezaposlenosti”, kazala je Mubera Kurpejović iz Ministarstva prosvjete.

U ministarstvu odbacuju mogućnost bilo kakvih zloupotreba jer je cijeli proces elektronski.

“Svih 30 dana mogu svakog trenutka da provjere kako se rangiraju kod kojeg poslodavca na osnovu svoje prosječne ocjene u stvari da vide koje su šanse njihove da dobiju baš tog poslodavca ili nekog drugog. Nakon toga objavljuje se lista koja se dobija povezivanjem đelje i preferenci korisnika i poslodavaca a ključni kriterijum za povezivanje je prosječna ocjena”, dodala je Kurpejović.

Kontrola kvaliteta sprovođenja stručnog osposobljavanja podsjeća Kurpejović obavlja se i kroz mjesečne izvještaje.

“Svi poslodavci su u obavezi da nakon trideset dana pripreme izvještaj o radu tog korisnika. Svaki poslodavac mora stati iza izvještaja i onoga što je taj korisnik radio u proteklih mjesec dana”, kazala je Kurpejović

Do sada se za stručno osposobljavanje prijavilo oko 700 studenata, a rok do kojeg mogu da se prijave je 18. Novembar.

Komentari

avatar