Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Igor Vušanović za sajt UCG govorio je o sve većoj potrebi za profesijom mašinskog inženjera na tržištu rada, potrebi fakulteta za mladim ljudima na koje će se institucija nasloniti u budućnosti i zanimljivom praktičnom radu studenata koji u okviru svojih završnih radova izrađuju robote koji imaju praktičnu primjenu.

UCG: Profesore Vušanoviću, novi trendovi na tržištu rada ukazuju da je zanimanje mašinskog inženjera i te kako traženo i da nema nezaposlenih mašinskih inženjera na Birou rada. U kojim oblastima je danas najviše tražena ova profesija?

VUŠANOVIĆ: Mašinski inženjeri tradicionalno pripadaju inženjerskim disciplinama koje su vezane za kreiranje novog proizvoda. Nestankom klasične industrije tokom perioda tranzicije 90-ih u Crnoj Goru dovelo je do neprirodnog mišljenja da ova struka nema značaj ni perspektivu. Pri tome se zaboravlja da je za kreiranje svakog proizvoda neophodno fundamentalo poznavanje procesa i fenomena koji su vezani za uslove u kojima uređaji funkcionišu, što znači da potreba za inženjerima uvijek postoji, jer ako se uređaji ne proizvode u Crnoj Gori oni se koriste i zahtijevaju održavanje. Danas je naša struka prvenstveno prepoznata u oblastima vezanim za oblast građevinarstva (zgradarstvo), proizvodnje energije (energetika), saobraćaju (mehanizacija i motorna vozila) i u najnovije vrijeme jedne moderne discipline mehatronike, koja je spoj mašinske i elektro struke. Zgradarstvo je nezamislivo bez tzv. termotehnike, proizvodnja energije je nemoguća bez inženjera mašinske energetike koji projektuju i održavaju sve vrste energetskih postrojenja, osnova saobraćaja koji je veliki generator uticaja na životnu sredinu su motorna vozila koja su složeni mašinski sklopovi. Mehatronika je zanimanje budućnosti jer smo svjedoci velike ekspanzije robota u svim oblastima ljudskog djelovanja.

UCG: U posljednje vrijeme Mašinski fakultet je imao aktivnu marketing kampanju privlačenja novih studenata…

VUŠANOVIĆ: Cilj kampanje koja je vođena je bio upravo da laičku javnost podsjetimo na značaj naše struke na već naprijed navedene odgovore. Pored toga, posebno smo htjeli da istaknemo činjenicu da u Crnoj Gori skoro da nema nezaposlenih inženjera naše struke, što je za racionalne ljude važna činjenica prilikom donošenja odluka za budućnost. Mi kao obrazovna institucija trenutno nijesmo u mogućnosti za zadovoljimo potrebe tržišta rada tj. ponudimo tržištu rada u Crnoj Gori dovoljan broj diplomiranih mašinskih inženjera. U ovom momentu postoji potreba za zaposlenjem preko 100 diplomiranih inženjera mašinstva i kampanja je imala za cilj da maturantima ukaže da upisom na Mašinski fakultet osiguravaju sebi sigurnu egzistenciju.

Naš fakultet se nalazi u fazi kadrovskog podmlađivanja, tj. neophodni su nam mladi ljudi koji će nastaviti da grade našu instituciju u budućnosti. Iskreno priželjkujemo upis briljantnih maturanata od kojih će najbolji graditi akademsku karijeru na našoj instituciji, tj. postati profesori Mašinskog fakulteta u Podgorici. Za sve njih imamo otvorena vrata brojnih univerzitata u SAD-u i Evropi gdje će se usavršavati i nakon toga se vratiti da prenose stečena znanja mladim generacijama.

UCG: Šta je to što Mašinski fakultet ima da ponudi studentima u smislu usavršavanja, znanja, studijskih programa?

VUŠANOVIĆ: Spektar trenutne ponude je vema širok. Imamo savremene i dobro opremljene laboratorije za mehatroniku, turbulentna strujanja, hidrauličke procese, termotehničke instalacije, mašinsku obradu, reverzibilni inženjering, motorna vozila i sa ponosom ističem novu laboratoriju za E – mobilnost, gdje će se po prvi put u Crnoj Gori vršiti ispitivanje potpuno električnog vozila u različitim eksploatacionim uslovima. Imamo veoma dobru i razgranatu mrežu partnerskih univerziteta u Evropi a posebno Sjedinjenim Američkim Državama gdje šaljemo naše najbolje doktorske studente. Upravo ovih dana naš doktorski student otputovao je na usavršavanje na prestižni TexasTech University u Lubbocku, gdje radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti “computational mechanics“, koja se danas smatra jednom od najpropulzivnijih i najvažnijih oblasti u inženjerstvu uopšte.

UCG: Studenti vašeg fakulteta privukli su pažnju i sa realizacijom svojih projekata koje su izložili prošle godine na sajmu Smart Tech. O kojim projektima je riječ?

VUŠANOVIĆ: Studije mehatronike kao simbioze dvije discipline: mehanike i elektrotehnike karakteriše praktičan rad u laboratorijama, gdje studenti u okviru svojih završnih radova izrađuju robote koji imaju praktičnu primjenu. Na SmartTech sajmu gdje smo gosti svake godine, bili su prikazani mobilni roboti (platforme) za prevoz, modeli male elektrane, pokretni robot sa Jansenovim mehanizmom i dr. Posebno bih istakao ovogodišnje prvo mjesto na takmičenju EBEC u okviru manifestacije BEST, i prvo mjesto na međunarodnom takmičenju u Novom Sadu.

UCG: Mašinski fakultet ima aktivnu saradnju sa američkim univerzitetima. Zašto baš Amerika i šta to donosi samom fakultetu?

VUŠANOVIĆ: Svjedoci smo da naši studenti sve više koriste priliku da svoj prvi novac zarade radeći u toj velikoj i najznačajnijoj svjetskoj sili našeg doba, u okviru različitih programa razmjene. Mi želimo i možemo da pomognemo da naši studenti vide najbolje od te velike zemlje a to su njihovi univerziteti. Zašto Amerika, možda je najbolji odgovor zato što je to zemlja koja je useljenička, zemlja u kojoj nema predrasuda prema strancima, i zemlja u kojoj inventivnost i talenat najlakše dolaze do izražaja. S obzirom da su naši mladi ljudi izrazito daroviti rekao bih da njihov talenat tamo najbolje dolazi do izražaja. Duh američkih univerziteta je moguće donijeti na naš univerzitet, tako što će se naši najbolji tamo školovati, i nakon toga primijenjivati njihove standarde na naše crnogorske uslove. Siguran sam da to može da bude dobitna kombinacija.

UCG: Koju aktivnost Fakulteta biste posebno istakli i zašto?

VUŠANOVIĆ: Kao najvažnije aktivnosti fakulteta istakao bih dvije: student na prvom mjestu i razvijanje incijative i samopouzdanja kod naših studenata za nove ideje. Student našeg fakulteta mora da osjeti da je on u centru pažnje i da se sve radi i vrti zbog njih. Ono što od njih tražimo jeste da pokažu dobru volju i mladalačku zainteresovanost da urade nešto novo što će sve da nas iznenadi. Maksimalno ćemo se zalagati da dobre ideje studenata pokrenemo kroz inovativne i startup projekte, kako bi neka od njhovih ideja možda jednog dana zaživjela i postala stvarnost. A kada postane stvarnost, onda može dovesti do ozbiljnog rasta i zapošljavanja, a to je što bi rekao Herbert Clark Hoover, 31 Predsjednik USA …”samo privilegija inženjera“.

Komentari

avatar