Vlada Crne Gore je na danas održanoj 125. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim se predlaže smanjenje stope doprinosa za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca sa 4,3 na 2,3 odsto, saopšteno je iz Vlade.

“Predlog je, uz povećanje minimalne zarade, dio cjelovitog rješenja koje je kreirano sa ciljem da se unaprijedi standard zaposlenih, a da se istovremeno ne uspori rast zaposlenosti i konkurentnosti privrede. U diskusiji je naglašeno da će se ovim rješenjem postići neutralan efekat na budžet u srednjem roku i obezbijediti ostvarenje prihoda projektovanih u procesu fiskalne konoslidacije”, navodi se u saopštenju.

Vlada je, kako dodaju, utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu. Predloženim zakonima se, u skladu sa međunarodnim standardima, dodatno unapređuje nacionalni pravni okvir za sprečavanja svih oblika terorističkih akata uperenih protiv brodova, čime se smanjuje rizik po putnike, posadu i lučko osoblje na brodovima i u lučkim područjima. Konstatovano je da Crna Gora i na ovaj način doprinosi globalnim naporima u borbi protiv svih oblika terorizma.

U skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2019. godinu. Isplata obeštećenja obračunava se prema vrijednosti od 3 odsto od preostalog neisplaćenog iznosa, utvrđenog konačnim rješenjima komisija. Propisano je da isplata započinje 15. jula 2019. godine, a Budžetom je za tu namjenu opredijeljeno ukupno 2,5 miliona eura.

U cilju diverzifikacije turističkog proizvoda i razvoja novih vidova ponude, Vlada je, navodi se u saopštenju, donijela Uredbu o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti.

“Predlogom uredbe propisuju se uslovi za unapređenje pružanja pojedinih turističkih usluga i to: ronjenja, skakanja padobranom (tandem-padobranom i tandem-paraglejderom), prolaza kanjonom (canyoning), usluga jedrenja na dasci (kitesurfing), skakanja elastičnim konopom (bungee jumping), vožnje na sajli (zip line) i vožnje žičarom. U raspravi je posebno istaknuto da će primjena Uredbe doprinijeti razvoju kvalitetnog turističkog proizvoda i u sjevernom dijelu Crne Gore, čime se realizuju ciljevi definisani u strateškim dokumentima kojima se teži uspostavljanju uravnoteženijem regionalnom razvoju Države”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela i Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2019. godinu kojim su predviđena ulaganja ukupne vrijednosti 807.374.218 eura.

“Akcioni plan organizovan je oko tri ključna prioriteta razvoja na nacionalnom nivou – postizanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, koji su obrađeni kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje prioritetnih oblasti razvoja Crne Gore. Za svaku prioritetnu oblast, na nivou sva tri regiona, definisane su mjere koje sadrže konkretne aktivnosti, programe i projekte potrebne za ostvarivanje Strategije u datoj oblasti. Dokument integriše inpute dobijene od strane 18 jedinica lokalne samouprave, 10 ministarstava, 3 uprave, Zavoda za zapošljavanje i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore”, dodaju.

Vlada se upoznala sa Informacijom o statusu realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine koja sadrži podatke o promjeni cijena pojedinih materijala.

“Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti „Monte put” d.o.o. Podgorica za 2018. godinu. Kompanijma Monteput je zadužena da od neto dobiti društva za 2018. godinu u iznosu od 1.386.773,57 eura, 70 odsto vrijednosti, što iznosi 970.741,50 eura raspodijeli na sljedeći način: Rezervisana sredstva za finansiranje realizacije projekta trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare i pratećih objekata 520.741,50 eura, Košarkaški klub „Budućnost” Podgorica 400.000 eura, Crnogorski olimpijski komitet 50.000 eura. Ostatak od 30 odsti iznosa ostvarene neto dobiti „Monte puta” d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, odnosno sredstva u iznosu od 416.032,07 eura raspodjeljuju se na sljedeći način: 25 odsto, odnosno 346.693,40 eura – pokriće tekućeg poslovanja „Monte put” d.o.o. Podgorica, u skladu sa usvojenim Finansijskim planom za 2019. godinu, i 5 odsto, odnosno 69.338,67 eura – podrška sportskim, obrazovnim, kulturnim i humanitarnim organizacijama i drugim potrebama, u skladu sa zahtjevima i shodno prioritetima”, zaključuju u saopštenju.

Komentari

avatar