Srijeda, 19 Januara, 2022
Rubrika:

Vlada naložila: Montefarm hitno da pokrene postupak nabavke nedostajućih ljekova

Vlada Crne Gore razmotrila i usvojila danas Informaciju o problemu snabdijevanja građana ljekovima, koje „Montefarm“ ne može da nabavi i distribuira zdravstvenim ustanovama i apotekama u naredna tri mjeseca

Vlada Crne Gore razmotrila i usvojila danas Informaciju o problemu snabdijevanja građana ljekovima, koje „Montefarm“ ne može da nabavi i distribuira zdravstvenim ustanovama i apotekama u naredna tri mjeseca.

foo Ilustracija

“Tim povodom, zadužena je ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ da, po hitnom postupku, u skladu sa zakonom, sprovede nabavku nedostajućih ljekova prema specifikaciji (po INN-u). Fond za zdravstveno osiguranje zadužen je da obezbijedi finansijska sredstva za nabavku ljekova”, saopšteno je večeras iz Vlade.

Cijeneći potrebe građana, odnosno zdravstvenog sistema, za odgovarajućim ljekovima sa Liste ljekova, koji se obezbjeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravlja je preduzelo neophodne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja redovnog snabdijevanja apoteka i zdravstvenih ustanova ljekovima.

U tom smislu, apoteka „Montefarm“, koja vrši nabavku i distribuciju ljekova i medicinskog materijala zdravstvenim ustanovama i apotekama, dostavila je Ministarstvu zdravlja podatke o ljekovima upisane u registar Agencije za ljekove i nedicinska sredstva Crne Gore, koje registrovane veledrogerije u Crnoj Gori nijesu u mogućnosti da isporuče.

“Budući da je epidemija zarazne bolesti COVID 19 proglašena 26. marta, Naredbom o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19, shodno članu 29 Zakona o javnim nabavkama, ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ kao naručilac može, bez sprovođenja postupaka javnih nabavki, da sprovede hitnu nabavku navedenih ljekova”, navode iz Vlade.

Takođe, usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za I kvartal 2020. godine u kome je dat presjek stanja realizacije obaveza, kao i podaci o po resorima. Programom rada Vlade Crne Gore planirano je ukupno 100 tema, od čega 46 tema iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i 54 teme iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Od ukupnog broja planiranih tema, realizovano je 41 iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i to: 39 iz tematskog dijela i dvije teme iz normativnog dijela, kao i 38 tema iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem. Vlada je u prvom kvartalu razmotrila ukupno 338 tema i to: četiri predloga zakona, 13 uredbi, 76 odluka, 72 informacije, 31 izvještaj, 1 ugovor/sporazum, 22 platforme, dala mišljenje na 2 inicijative i razmotrila 117 drugih tema iz nadležnosti Vlade.

Usvojena je Informacija o nastavku realizacije Programa „Stop sivoj ekonomiji“ u 2020. godini. Učesnici Programa će biti 210 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanja, koja će programske aktivnosti sprovoditi u ovoj godini u trajanju od sedam mjeseci. Nosilac programa je Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a realizovaće se u saradnji sa Poreskom upravom, Upravom za inspekcijske poslove, Upravom policije, Upravom carina i Ministarstvom saobraćaja i pomorstva.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije sajber bezbjednosti 2018- 2021. godine za 2020. Godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu. Uvidom u status realizacije Akcionog plana za prošlu godinu, konstatovana je intenzivna aktivnost nadležnih institucija u ispunjavanju zacrtanih ciljeva, te da je do sada uspješno implementiran veći dio aktivnosti utvrđenih Planom, uz napomenu da je znatan broj aktivnosti neophodno konntinuirano sprovoditi , kako bi se osigurao konstantan razvoj sajber bezbijednosti.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na istu uvrstila projekat: Izgradnja hotela „K16“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja. U predlogu se ističe da je iz dostavljene dokumentacije evidentno da je u Kolašinu planirana investicija u izgradnju hotela kategorije 4 zvjezdice, kapaciteta 116 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 5.998.750,00 eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa kondo modelom poslovanja otvori 58 novih radnih mjesta. Kako je u pitanju izgradnja hotela “K16“, koji predstavlja segment ukupnih kapaciteta iz Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, investitor je naveo da će ovu fazu investicije (izgradnja hotela) finansirati iz sopstvenih sredstava. Takođe, u Biznis planu je navedeno da je u pitanju greenfield investicija. Početak izgradnje je predviđen za 01.06.2020. godine, a planirano je da radovi na izgradnji hotela traju 28 mjeseci. Uvrštavanjem projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma će omogućiti da se dio smještajnih jedinica ponudi na tržištu i u okviru posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019 do 2025., za 2019. godinu. Opšti cilj ovog strateškog dokumenta je izgradnja sveobuhvatnog i efikasnog sistema kontrole malokalibarskog i lakog oružja i municije, kroz uspostavljanje zakonodavnog okvira o kontroli naoružanja, smanjenje nelegalnih tokova, širenja i zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksploziva.

Od ukupno 50 aktivnosti, koliko je predviđeno da bude realizovano u izvještajnom periodu, 34 su uspješno realizovane ili se realizuju u kontinuitetu, 15 djelimično, dok jedna predviđena aktivnost nije realizovana (nerealizovane aktivnosti se odnose na 17 odsto), što predstavlja 83 odsto ispunjenosti. Izvještaj pokazuje da se kontinuirano radi na realizaciji svih aktivnosti i da je napredak ostvaren u realizaciji skoro svih aktivnosti.

Vlada je usvojila Izvještaj o poslovanju Društva s ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore” – Podgorica, u periodu 20. septembar 2019. godine – 31. decembar 2019. godine, sa finansijskim izvještajima. U fokusu rada Naučno-tehnološkog parka je kreiranje tehnološkog razvojnog centra koji će različitim programima i aktivnostima pružati adekvatnu podršku unapređenju inovaciono-preduzetničkog ekosistema Crne Gore, što treba da doprinese bržem ekonomskom razvoju. Vizija NTP CG je da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku kompanijama zasnovanim na kreativnim, inovativnim i visoko-tehnološki baziranim idejam, kako bi povećao konkurentnost crnogorske privrede u cjelini.

Usvojen je i Izvještaj o poslovanju  Tehnopolisa – Nikšić, u periodu 1. januar – 31. decembar 2019. godine, sa finansijskim izvještajima. U sklopu dostupnih modela podrške – predinkubaciju, inkubaciju, virtuelnu inkubaciju i zakup, Tehnopolis je na kraju prošle godine u svom biznis inkubatoru imao ukupno 26 stanara koji dobijaju različite stepene podrške za razvoj svojih poslovnih ideja. U izvještajnom periodu djelatnost Tehnopolisa je, između ostalog, bila usmjerena na kontinuirano pružanje podrške razvoju poslovanja stanara i prijem novih, animiranje i privlačenje mladih i kreativnih ljudi sa inovativnim idejama za uključivanje u biznis inkubator, promovisanje preduzetničke i inovavione kulture u gradu i državi, umrežavanje sa respektabilnim domaćim i inostranim partnerima i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa, poboljšanje finansijske održivosti putem apliciranja za međunarodne projekte i realizacijom programskih aktivnosti u svom objektu i slično.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva zdravlja o radu i stanju u upravnim oblastima za 2019. godinu. U Izvještaju se konstatuje da je Ministarstvo zdravlja vrlo intenzivno radilo kako bi obezbijedilo jednako kvalitetnu i jednako dostupnu zdravstvena zaštitu za sve građane, da kroz sveobuhvatne reforme zdravstva obezbijedi održiv sistem po mjeri pacijenta, ali i po mjeri svih zaposlenih u zdravstvu, u skladu sa politikom Vlade Crne Gore. Ministarstvo je realizovalo sve obaveze u skladu s Programom rada Vlade i PPCG za 2019. godinu, a u okviru svojih nadležnosti participiralo je u realizaciji obaveza koje su proizilazile iz pregovaračkih poglavlja 1, 2, 14, 24, 27, 28, 29.
Kao ključne reformski procesi u ovom resoru definisani su: unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane, poboljšanje uslova za rad svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu i stvaranje uslova za podizanje standarda zaposlenih. Briga o pacijentu, dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite su primarni ciljevi Vlade i, u skladu sa tim, profilišu se sve politike u oblasti zdravstva. Ocijenjeno je da su milionska ulaganja u zdravstveni sistem rezultirala su boljom i preciznijom dijagnostikom i manjim listama čekanja u svim ustanovama. Tokom 2019. godine, u javne zdravstvene ustanove Crne Gore ukupno uloženo oko 8,2 miliona eura, od čega je 5,9 miliona izdvojeno za nabavku savremene medicinske opreme, a 2,3 miliona eura za adaptaciju i rekonstrukciju objekata.

U Izvještaju se naglašava da je Lista ljekova, na kojoj su zastupljene savremene terapije, u značajnoj mjeri doprinijela unapređenju liječenja crnogorskih osiguranika, a proširenjem prava na medicinska sredstva i pomogala tokom protekle godine efekti liječenja su bolji i zdravstvena zaštita dostupnija. Kontinuiranim ulaganjem u savremenu medicinsku opremu, modernizaciju prostornih kapaciteta i edukaciju kadra, Crna Gora primjenjuje najnovija medicinska dostignuća i unapređuje kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite njenih građana. U cjelokupnom zdravstvenom sistemu Crne Gore, aktivno je angažovano 2.278 ljekara, a u odnosu prema broju stanovnika 3,3 ljekara na hiljadu stanovnika, što je blizu evropskom prosjeku od 3,4 ljekara.

Usvojen je i Izvještaj o radu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2019. godinu. Izvještaji o svim plaćanjima su redovno objavljivani na internet stranici Fonda, čime je postignuta puna transparentnost u trošenju budžetskih sredstava – navedeno je u Izvještaju.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Službeni list Crne Gore za 2019. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2019. godinu. U ovom izvještajnom periodu, Javna ustanova je izdala 77 brojeva izdanja “Službeni list Crne Gore” u kojima je objavljeno ukupno 1884 propisa i drugih akata, 12 brojeva izdanja „Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori“ u kojima je objavljen 61 akt i 56 brojeva “Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi” u kojima je objavljeno 2308 akata organa lokalne samouprave.

Prihvaćen je Predlog za izdavanje u zakup nepokretnosti koje se nalaze na vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“ u Podgorici i nepokretnosti koja se nalazi na lokaciji „Veliki Štuoc – Durmitor“ na Žabljaku. Imajući u vidu da su raniji ugovori o zakupu ovih nepokretnosti, zaključeni sa kompanijama Montenegro airlines i Crnogorski telekom, istekli tokom prošle godine, te da da Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nemaju potrebu za njihovim korišćenjem, Vlada je dala saglasnost da se nepokretnosti izdaju u zakup prikupljanjem ponuda, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini. Ministarstvo odbrane zaduženo je da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, formira komisiju koja će odrediti početnu cijenu i sprovesti postupak za izdavanje u zakup ovih nepokretnosti.

Usvojena je Informacija o potrebi isplate varijabilnog dijela zarade za zaposlene u Sektoru za zdravstvenu zaštitu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i Birou za zdravstvenu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova zbog doprinosa u sprječavanju korona virusa. Imajući u vidu njihov nesporni doprinos i dodatno angažovanje u prevenciji unosa i širenja virusa COVID 19 među zatvorskom populacijom, odnsono službenicima zaposlenim na poslovima bezbjednosti, Vlada je dala saglasnost da se zaposlenima u Sektoru za zdravstvenu zaštitu u Upravi za izvršnje krivičnih sankcija i Birou za zdravstvenu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su u toku marta i aprila bili prisutni na poslu, isplati varijabilni dio zarade u visini od 15 odsto mjesečne zarade, za 23 izvršioca, što je 1.658,05 eura u bruto iznosu.

Vlada je razmotrila i podržala Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici/e Jovanka Laličić, Marta Šćepanović, Genci Nimanbegu, Boris Mugoša, Ervin Ibrahimović, Adrijan Vuksanović i Andrija Popović Predloženom dopunom Zakona o lokalnoj samoupravi se omogućava produženje mandata skupštine u slučaju kada joj isti ističe i za vrijeme vanredne situacije, a najduže 90 dana po prestanku okolnosti koje su je izazvale, čime se omogućava lokalnoj samoupravi da nastavi obavljanje poslova iz svoje nadležnosti sve do konstituisanja novog saziva skupštine, kada se za to budu stekli uslovi. Vlada je zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo javne uprave.

Vlada je razmotrila Inicijativu Unije poslodavaca Crne Gore za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 99 st. 1 i 2 Zakona o sportu i zaključila da Ustavnom sudu Crne Gore dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo sporta i mladih, a u kome je ocijenjeno da osporene odredbe Zakona o sportu nijesu suprotne Ustavu Crne Gore i zakonima, te da Ustavni sud treba da odbije inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti.

Data je saglasnost na Program rada i Finansijski plan DOO „Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica za 2020. godinu. U dokumentu se navodi da trend i iznos ostvarenih prihoda u 2019. godini pokazuju da je Plan uspješno ostvaren, a pojedine kategorije prihoda, kao i ukupni prihodi, bilježe znatno veće ostvarenje od planiranog. U 2020. godini ukupni prihodi se procjenjuju na iznos od 2.426.110 eura što je skoro 7 odsto više u odnosu na planirane prihode za prošlu godinu.

Vlada je utvrdila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Izmjena Pravilnika sačinjena je sa ciljem da se izvrši potrebna reorganizacija, optimizacija rada i usklađivanje sa stupanjem na snagu Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastructure, Zakona o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Novim pravilnikom brisano je i ukinuto šest radnih mjesta, dok je predviđeno 17 novih radnih mjesta, što u ukupnom čini uvećanje za 11 radnih mjesta, koja se pravdaju mogućom migrantskom krizom i spremnošču da se Crna Gora uspješno suoći sa migrantskom krizom uz poštovanje međunarodnog prava i EU standarda, kao i da se ispune standardi NATO-a i EU u dijelu zaštite i nadzora kritične infrastrukture koja se nalazi na području Crne Gore i području država članica EU i NATO-a, što predstavlja novinu, a ujedno i obavezu za Crnu Goru.

Utvrđen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji Uprave za dijasporu. Izmjene Pravilnika su pripremljene sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta u dijelu koji se odnosi na dalju profesionalizaciju, kako bi se u punoj mjeri iskoristila znanja i vještine iz različitih oblasti obrazovanja za obavljanje poslova iz prilično široke nadležnosti Uprave za dijasporu, kao i obaveze u dijelu saradnje i odnosa sa dijasporom utvrđenim Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima. Izmjenama nije povećan broj sistematizovanih radnih mjesta i izvršilaca.

Vlada je dala saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore. Novim Pravilnikom broj radnih mjest smanjen je sa 19 na 18 izvršilaca, usljed sporazumnog raskida radnog odnosa uz isplatu otpremnine sa jednim službenikom, čije radno mjesto je ukinuto.
U cilju nabavke ljekova za potrebe Vojske Crne Gore, Vlada je odobrila preusmjerenje sredstava u ukupnom iznosu od 40.000,00 eura, sa Ministarstva odbrane na Tekuću budžetsku rezervu. Cio iznos biće uplaćen na račun Zdrastvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm’’.

Vlada je donijela i Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Šavnik radi ostvarivanja javnog interesa – uređenja platoa kanjona Nevidio. Projekat podrazumijeva unapređenje turističke i komunalne infrastructure, što će doprinijeti obogaćivanju ponude za sve veći broj posjetilaca ovog predjela.

U okviru kadrovskih pitanja za direktora JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina imenovan je Salko Luboder, dosadašnji savjetnik predsjednika Vlade.

Najnovije

I sjutra sunčano, do 13 stepeni

Pretežno sunčano. Na sjeveru, tokom prijepodneva, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, ujutru ponegdje pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -15...

Premijer liga: Tuhel bi volio da ostane u Čelsiju

Tomas Tuhel bio volio da ostane u Čelsiju, mada nije siguran da će se to i desiti. Njegova ekipa u ovom momentu ima 13 bodova...

Tinder tiho radi na funkciji ”Swipe Party”

Tinder navodno radi na funkciji pod nazivom Swipe Party koja bi omogućila korisnicima da procijene potencijalne kandidate sa svojim prijateljima i porodicom. Prijatelji ne dozvoljavaju...

Ulcinj: Počelo snimanje filma Sirin reditelja Senada Šahmanovića

U Ulcinju je juče počelo snimanje dugometražnog igranog filma “Sirin” u režiji Senada Šahmanovića, a po scenariju Senada Šahmanovića i Klaudije Bottino. Producent filma je...

Mandić: Krivokapić i Abazović od zagrljaja stigli do teških optužbi, DF nikada neće izdati

Premijer Zdravko Krivokapić i vicepremijer Dritan Abazović su od velike ljubavi i grljenja stigli do razmjene niskih udaraca i teških optužbi, poručio je lider...

Najčitanije

Povezano

Predsjedništvo DPS: Podržaćemo svaku inicijativu koja će dovesti do smjene sadašnje Vlade

Povodom juče saopštene spremnosti koalicije „Crno na bijelo“ da se kroz formiranje manjinske Vlade traži izlaz iz političke krize u Crnoj Gori, Demokratska partija...

Joković: Krivokapiću, nikad nismo rekli ni da ćemo glasati protiv ove Vlade niti da ćemo glasati za manjinsku vladu

Lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković u izjavi za CdM poručio je premijeru Zdravku Krivokapiću da onaj koji je stalno varao SNP nema pravo da priča o časti...

Radović: Premijer reče da je ovo najbolja Vlada u istoriji, a pola nje ga minira

Premijer reče da je ovo najbolja Vlada u istoriji, a par minuta kasnije da ga pola Vlade minira, kazao je šef Kabineta predsjednika Crne...

Borovinić Bojović: Jedinstvo Vlade i parlamentarne većine jedini siguran i pravi evropski put

Ministarka zdravlja, Jelena Borovinić Bojović kazala je da je jedinstvo Vlade i aktuelne parlamentarne većine jedini “siguran i pravi evropski put”. “Jedinstvo Vlade i aktuelne...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve