Ustavni sud: Zakon o konverziji u skladu sa Ustavom

Vijeće Ustavnog suda juče je utvrdilo da su odredbe Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure u skladu sa crnogorskim Ustavom, te da nijesu preko mjere koja bi se smatrala nepodnošljivom opteretile kreditne institucije.

Postupajući po inicijativi za ocjenu ustavnosti Zakona o konverziji koju su ranije podnijeli predstavnici Addiko banke (bivše Hypo Alpe Adria), sudije Ustavnog suda utvrdile su da je zakonodavac uspostavio ravnotežu između suprostavljenih interesa – između potrošača koje je država obavezna da štiti, te banke i trećih lica kojima je Ustavom zagarantovana sloboda preduzetništva.

“Odredbama zakona nije povrijeđena sloboda preduzetništva tim prije što je kredite sa valutnom klauzulom davala samo jedna kreditna institucija. Kako je ostvarivanje ovih sloboda ograničeno time da se ugovarači kreću u granicama propisa uz poštovanje načela utvrđenim zakonom o obligacionim odnosima, Ustavni sud je ocijenio da obavezivanje banke i trećih lica da izvrše konverziju kredita ugovorenih u francima u eure nije suprotno Ustavu i odredbama člana 78 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”, ističe se u obrazloženju Ustavnog suda.

Odluku u korist korisnika kredita u CHF juče je donio i Viši sud koji je ukinuo rješenje Osnovnog suda kojim je odbačena kolektivna tužba korisnika kredita u švajcarskim francima protiv Addiko banke i vratio predmet na ponovno postupanje.

“Odluke Ustavnog i Višeg suda su vjetar u leđa oštećenim klijentima. One bacaju novo svijetlo na ovaj slučaj. Zadovoljni smo i počinjemo sve opet ispočetka, ali sada u mnogo boljoj poziciji”, kazao je advokat Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Dragomir Ćalasan.

izvor: Dnevne novine

Komentari

avatar