Ljekova neće faliti

Snabdjevenost „Montefarmovih“ apoteka je dobra, pa u toj apotekarskoj ustanovi ne očekuju nestašice ljekova.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki poništila je kao nezakonito rješenje „Montefarma” o izboru najpovoljnije ponude za dva lijeka u ampulama, čija je procijenjena vrijednost oko 250.000 eura, piše Pobjeda.

Radi se o „epoetin alfa” (ampule od 6*2000 i.j. i od 6*10000 i.j.) koje se koriste u bolnicama, za liječenje anemije povezane sa hroničnim zatajenjem bubrega, kao i kod osoba koje primaju hemioterapiju za određene tipove kancera.

U „Montefarmu” kažu da će za ova dva ampulirana lijeka biti ponovo organizovano vrednovanje, ali nijesu precizirali datum.

Žalbu je uložila „Farmegra” i Komisija je usvojila jer joj je, kako se navodi u obrazloženju odluke, bilo nejasno zašto je „Montefarm” prihvatio ponudu „Glosarija” a „Farmegrinu” ocijenio kao neispravnu, jer je ponudila biološki sličan lijek „binocrit”.

Komentari

avatar