Savjet za zaštitu životinja razmatrao je predloge, komentare i sugestije koje je zainteresovana javnost tokom javne rasprave uputila na Nacrt nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa. Članovi Savjeta saglasili su se o prihvatljivim predlozima koji će biti uvršteni u dokument i upućeni Vladi na usvajanje, čime će Crna Gora po prvi put dobiti okvir za efikasnije rješavanje problema pasa lutalica. Takođe, konstatovano je da su NVO koje se bave zaštitom dobrobiti životinja tokom javne rasprave dale značajan doprinos kvalitetu dokumenta.

Foto: CDM

Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjećaju da su u skladu sa propisima sproveli javnu raspravu o strategiji u periodu od 4. novembra do 3. decembra i da su održana tri okrugla stola – u Bijelom Polju, Kotoru i Podgorici.

Učešće na okruglim stolovima uzeli su u značajnoj mjeri predstavnici civilnog sektora koji se bave zaštitom dobrobiti životinja, dok je u manjoj mjeri bilo interesovanje predstavika lokalnih uprava i komunalnih službi.  Na izradi strategije radili su predstavnici državnih organa, lokalne uprave, civilnog sektora i veterinarskih organizacija, uz podršku eksprata na projektu IPA 2014 za podršku veterinarskom sektoru.

Kako su saopštili, cilj je da se uspostavi funkcionalan i održivog sistem za kontrolu pasa lutalica, ali i vlasničkih pasa, što će biti osnova za rješavanje brojnih izazova u ovoj oblasti. Strategija će biti okvirni dokument zasnovan na najboljoj praksi i standardima Međunarodne organizacije za zdravlje životinja OIE. Nakon usvajanja strategije, potrebno je da svaka lokalna uprava razvije program za svoje područje. U skladu sa Nacrtom strategije, programi lokalnih samouprava trebaju biti donešeni u roku od dvije godine, a iste će odobravati Savjet za zaštitu životinja.

Foto: CDM

Predstavnici Uprave su zajedno sa ekspertima na IPA projektu „Podrška veterinarskom sektoru” organizovali su tri radionice u Podgorici, Kotoru i Bijelom Polju. Cilj je podrška predstavnicima lokalnih samouprava i ostalim ključnim subjektima (predstavnisima civilnog sektora, komunalnih službi i veterinarskih ambulanti) kako bi bili spremniji da urade lokalne planove za kontrolu populacije pasa, a koji bi se uspješno sprovodili.

Poziv vlasnicima pasa da čipuju ljubimce

Članovi Savjeta su iskazali zadovoljstvo zbog dobrog odziva vlasnika pasa na započetu akciju čipovanja. Identifikacija i registracija pasa, kako su ponovili, značajna je za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu pasa i daje mogućnost za dalje sprovođenje mjera za kontolu populacije pasa i odgovorno vlasništvo nad njima. Pozvali su sve vlasnike pasa koji to nijesu uradili da čipuju svoje pse u veterinarskim ambulantama, i da iskoriste što je ta usluga ove godine besplatna, uz minimalnu participaciju, odlukom Vlade da se finansira iz Agrobudžeta za 2019, kroz Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve