Četvrtak, 4 Marta, 2021
Rubrika:

Urednik i novinarka Vijesti netačnim tvrdnjama i manipulacijama pokušavaju da opravdaju očigledno kršenje kodeksa novinara

Što se tiče izjašnjenja novinarke „Vijesti“ na žalbu, to izjašnjenje, kao i izjašnjenje uredništva, sadrži nove neistine i manipulacije, navodi advokat Branko Čolović

Portal Aktuelno objavljuje prepisku Ombudsmanke “Vijesti” Pauline Petričević i advokata biznismena Zorana BećirovićaBranka Čolovića. Podsjetimo, advokat biznismena Zorana Bećirovića dostavio je žalbu Ombudsmanu dnevnih novina Vijesti povodom članaka objavljenih u Vijestima, i to 13.12.2020. godine na portalu Vijesti pod naslovom: Ski centar Kolašin u mraku čeka početak sezone: Snijeg pao, ali sad struje nema, i 20.12.2020. godine na portalu Vijesti pod naslovom: Državno skijalište i dalje „u mraku. Struju čekaju iz komšiluka, snijeg s neba

Odgovor ombudsmanke Vijesti Pauline Petričević

Poštovani gospodine Čolović,

Dostavljam Vam izjašnjenje urednika i izjašnjenje autorke teksta:

Izjašnjenje urednika Slavka Radulovića:

”Činjenica je da državno skijalište Kolašin 1600 bilo bez struje gotovo mjesec dana, zbog radova na gradnji hotela. To ne spori ni Bećirovićev advokat. Direktor Skijališta CG Miloš Popović potvrđuje da je skijalište bez struje zbog radova na privatnom, Bećirovićevom skijalištu.

To su činjenice, a subjektivni doživljaj Bećirovićevog advokata je da su “iznijete neistinite tvrdnje kojima se u javnosti stvara predstava o mom klijentu g. Zoranu Bećiroviću, većinskom vlasniku “Ski Resorta Kolašin – 1450” AD, kao krivcu za to što državni ski centar “Kolašin 1600” nema struje”.

Nadalje, i naslov teksta objavljen u štampanom izdanju ukazuje da struje nema i da je očekuju iz komšiluka, što je nepobitna činjenica.

Da je novinar, odnosno urednik, imao namjeru da direktno Bećirovića optuži za činjenicu da je državno skijalište u mraku, naslov je mogao glasiti: Bećirović ugasio svjetlo državnom skijalištu (i(li) konkurenciji). Cijenim da bi i takav naslov odgovarao činjeničnom stanju, ali ga je urednik svjesno izbjegao, ne sporivši pravo Bećirovića da gradi na svojoj zemlji, pa čak i po cijenu da bez struje ostane državno skijalište.

Kada je riječ o navodima iz žalbe da nije tačno da je Bećirović lani postao vlasnik zemljišta na kojem gradi hotel i da je neistina da su se kablovi nalazili na zemljištu koje je država trampila sa Bećirovićem, novinarka je pokušala da provjeri te nezvanične navode. Obaviješten sam da je riječ o puzdanim izvorima i da novinaru nije odgovoreno iz Bećirovićeve kompanije. Vjerujem da će se autorka teksta detaljnije izjasniti o tome…

Mišljenja sam da ne može biti govora o kršenju načela iz tačaka 1 i 2 Kodeksa, jer se istinitost suštine teksta – da je državno skijalište bez struje zbog radova na privatnom, ne može dovesti u pitanje čak i ako su tačni navodi o vremenu i načinu sticanja zemljišta. S tim u vezi, novinarka se pravilno pozvala na nezvanične izvore, nakon što je pokušala da ih provjeri u Bećirovićevoj firmi.”

Izjašnjenje novinarke Dragane Šćepanović:

”Neophodno je da,  na početku izjašnjenja na žalbu gospodine Branka Čolovića, naglasim da sam i prije  pisanja tekstova  na koje se odnosi žalba, ali dva puta  puta nakon tog teksta (na druge teme),   uredno poslala pitanja na zvaničnu e- mail adresu Ski centra Kolašin 1450, čiji je vlasnik Zoran Bećirović. Nijesam dobila odgovore.  Na više puta ponovljen pozive i poruke Vajberom nije mi se javila ni direktorica tok skijališta Dijana Bulatović. Dakle, na sve kontakte koji su mi bili poznati, pokušala
sam da dobijem odgovore, odnosno, informacije o problemima vezanim za prekid snabdijevanja električnom energijom na državnom skijalištu.

Neodogovaranje  na moja pitanja skoro da je praksa, kada je riječ o upravi tog skijališta.  Informacije, koje je advokat Čolović podijelio u žalbi, da su iz preduzeća njegovog klijenta odgovorili, svakako bi bile dio teksta,a uvjerena sam da to znaju i advokat Čolović i njegov klijent.

Zbog toga, ovakav način „komunikacije“ smatram,  sad već, kontinuiranim pritiskom i pokušajem Čolovićevog klijenta da spriječi  pominjanje svog imena u tekstovima čiji sam autor. *Molim da to ombudsmanka ima u vidu, prilikom odlučivanja po ovoj žalbi.

No, evo i činjenica, zbog kojih smatram da je žalba neosnovana:

Državni Ski centar Kolašin 1600 je bio  mjesec bez struje zbog toga što su iskopani kablovi sa parcela koja je vlasništvo  Zorana Bećirović i na kojoj gradi hotel, a prilikom početka gradnje tog hotela.To je činjenica, koju se ni u žalbi ne spori advoka Branko Čovović.

Ni  „Vijesti“ , to jest, ni  ja kao autorka teksta, a ni urednik, prilikom opreme teksta,  nijesu Bećirovića nazvale „krivcem“, već taj termin jedino Čolović koristi u žalbi ombudsmanu.   To što advokat Čolović i njegov klijent pretpostavljaju šta je bila namjera Vijesti, odnosno, moja namjera, mislim da ne može biti osnov žalbe.

Gospodin Čolović ne spori da je  tačno je da je 14m2 , koje je Bećirović, trampio sa državom u okviru parcele UP3, a ni da se na toj parceli gradi Hotel D. Tačno tako sam napisala u tekstu.

Nijesam napisala da je Bećirovićeva kompanija, kako tvrdi Čolović,  *„svojinu na zemljištu na kome se gradi hotel stekla zahvaljujući razmjeni nepokretnosti sa državom…“

Napisala sam „*Izgradnja Hotela D koji je u sastavu Planinskog centra “Kolašin 1450“ planirana je na urbanističkoj parceli UP 3 u okviru koje su i parcele čiji je vlasnik Bećirović postao prošle godine zahvaljujući razmjeni nepokretnosti sa državom“.*

Nadalje, advokat Čolović kaže da se „tih 14 m2 se ne nalaze na mjestu gde se gradi hotel, već u okviru dijela UP3 koji treba da služi upotrebi hotela, a kablovi za struju za cki centar 1600 su bili ukopani ispod samih temelja budućeg hotela “D”*.

Oko ovog segmenta žalbe ću reći  da “mjesto na kojem se gradi hotel“ nije samo dio zemljišta koje zauzimaju temelji hotela“, već i zemljište na kojem će se nalaziti prateća infrastruktura objekta, to jest, „dio UPS koji treba da služi upotrebi hotela“.

Pouzdano znam da su elektro  vodovi bili ukopani uz stari put koji vodi ka katunu Vranjak. Iz više izvora, koje smatram pouzdanim,  sam dobila informaciju da se kablovi dijelom nalaze i na jednom dijelu  zemljištu koje je bilo državno, a koje je trampom pripalo Bećiroviću. Kako iz Bećirovićeve kompanije nijesu odgovorili, bila sam prinuđena da se koristim te informacije.”

Ukoliko želite molim Vas da odgovorite na izjašnjenje u skladu sa Poslovnikom.

S poštovanjem,

Paula Petričević
Ombudsmanka ND Vijesti 

Odgovor advokata Branka Čolovića

Poštovana gospođo Petričević,

Zahvaljujem se na Vašoj poruci, kojom ste nam proslijedili izjašnjenje uredništva i novinarke „Vijesti“ na našu žalbu.

Smatramo da su ova izjašnjenja neprihvatljiva i da sadrže nove netačne tvrdnje i manipulacije, kojima uredništvo i novinarka „Vijesti“ pokušavaju da opravdaju povrede KN CG na koje smo ukazali žalbom.

Netačno je da je državno skijalište Kolašin 1600 bilo bez struje „zbog radova na gradnji hotela“. Takođe je neistina da ja, kao advokat g. Bećirovića, to nijesam sporio u žalbi. Suprotno tome, u žalbi je jasno navedeno da je pravi uzrok zbog koga je državno skijalište ostalo bez struje činjenica da država nije izvršavala presudu Upravnog suda više od tri godine, jer nije izmjestila kablove za struju sa zemljišta mog klijenta, odnosno njegove kompanije AD „Ski resort Kolašin 1450“. Da je država to blagovremeno učinila, državni ski centar ne bi ostao bez struje. Prema tome, žalbom je jasno ukazano da ovaj problem prouzrokovan nedomaćinskim ponašanje same države, a ne time što je AD „Ski resort Kolašin 1450“ započeo gradnju hotela u skladu sa odobrenim projektom i urednom građevinskom dokumentacijom.

Ove činjenice su u spornim člancima „Vijesti“ ignorisane, a javnosti je prezentirana iskrivljena  slika događaja, kojom je moj vlastodavac neopravdano i lukavo označen kao osoba zbog čijih su privatnih interesa ugroženi državni interesi.

U izjašnjenju na žalbu uredništvo dalje navodi da je urednik mogao da smisli i naslov kojim bi se g. Bećirović još direktnije optužio za nestanak struje na državnom skijalištu. Smatramo da to nije nikakvo opravdanje za učinjene povrede KN CG.

Kada su u pitanju „pouzdani“ izvori „Vijesti“ na koje se poziva uredništvo, na osnovu kojih je objavljeno da su se kablovi za struju nalazili na zemljištu koje je „država trampila sa Bećirovićem“, o „pouzdanosti“ tih izvora dovoljno govori dokumentacija koju Vam dostavljam u prilogu ove poruke. Radi se o kupoprodajnom ugovoru između države kao prodavca i AD „Ski resorta Kolašin 1450“ kao kupca, sa dokazima o plaćanju zemljišta i troškova procjene vrijednosti zemljišta, iz kojih se utvrđuje da 15 m2 koje je kompanija mog klijenta stekla od države nijesu stečeni nikakvom „trampom“, već su kupljeni i plaćeni. Očigledno je da su izvori „Vijesti“ „pouzdani“ jedino utoliko što pouzdano pokušavaju da pomognu „Vijestima“ u nastojanjima da se ugroze lični i poslovni ugled g. Bećirovića.

Što se tiče izjašnjenja novinarke „Vijesti“ na žalbu, to izjašnjenje, kao i izjašnjenje uredništva, sadrži nove neistine i manipulacije.

Netačna je tvrdnja da kao advokat g. Bećirovića u žalbi „nijesam sporio“ da je državni Ski centar Kolašin 1600 „bio mjesec dana bez struje zbog toga što su iskopani kablovi sa parcele koja je vlasništvo Zorana Bećirovića i na kojoj gradi hotel, a prilikom početka gradnje tog hotela“. Kako sam već napomenuo u odnosu na izjašnjenje uredništva, u žalbi sam jasno naveo da je država propustila da izvrši presudu Upravnog suda U.br.577/17 od 25.10.2017. godine i da riješi problem sa bespravno ukopanim kablovima mnogo ranije, u skladu sa presudom. Umjesto da obavijeste javnost o tome, „Vijesti“ su suštinski označile mog klijenta kao krivca za to što državni ski centar u određenom periodu nije imao struje.

Iako je tačno da „Vijesti“ u spornim člancima nijesu upotrebile riječ „krivac“, smatramo očiglednim da je upravo to bila njihova suštinska poruka, jer je čitaocima netačno prezentirano da su privatni interesi g. Bećirovića i njegove kompanije uzrok prestanka isporuke električne energije državnom skijalištu. Ta poruka je „začinjena“ neistinama objavljenim u članku da je moj klijent „trampio“ zemljište na kome se gradi hotel sa državom „prošle godine“, kao i da su se kablovi za struju nalazili „na dijelu zemljišta koje je država trampila sa „Bećirovićem“. Istovremeno sa plasiranjem citiranih neistina, „Vijesti“ su, i pored toga što imaju „pouzdane izvore“, propustile da obavijeste javnost da je sama država, čiji je ski centar ostao bez struje, bila dužna da izmjesti kablove sa zemljišta na kome se gradi hotel još 2017. godine, odnosno tri godine ranije. Naravno, ova činjenica se ne uklapa u lažnu i zlonamjernu konstrukciju „Vijesti“ da je moj klijent tek godinu dana ranije, tj. 2019. godine, stekao zemljište na kome se gradi hotel putem navodne „trampe“ sa državom.

U svom izjašnjenju na žalbu, novinarka „Vijesti“ iznosi još jednu neistinitu interpretaciju sadržine žalbe, tvrdeći da u žalbi nijesam sporio da je „tačno da je 14m2, koje je Bećirović trampio sa državom…“. U žalbi sam naveo da je g. Bećirović „stekao“ 14m2 od države, a ne da ih je „trampio“, a takođe sam naveo da se hotel ne gradi na tih 14m2, nego na zemljištu koje je kompanija mog klijenta stekla mnogo ranije. Naveo sam da je dokaz za to presuda Upravnog suda, jer da AD „Ski resort Kolašin 1450“ nije bio vlasnik zemljišta za gradnju hotela „D“ prilikom podnošenja tužbe, Upravni sud tu tužbu ne bi ni razmatrao, niti bi 2017. godine donio presudu u korist mog klijenta. Kako možete da vidite iz ugovora u prilogu ove poruke, ne samo da nije istina da ja navodno nijesam sporio u žalbi da je g. Bećirović „trampio“ 14m2 sa državom, već je i sama „trampa“ izmišljena, pošto je kompanija mog klijenta predmetnih 14, odnosno 15 m2 zemljišta, kupila od države.

Tačno je da ja u žalbi nijesam sporio da se hotel gradi na urbanističkoj parceli UP3, ali sam sporio neistinu da se hotel „D“, ispod čijih temelja su kablovi za struju bili ukopani (što i „Vijesti“ navode u člancima), gradi na zemljištu koje je bilo predmet navodne „trampe“ sa državom. Da kablovi nijesu bili ukopani ispod samog hotela „D“, do problema nikada ne bi ni došlo. Zbog toga nema nikakvog smisla pokušaj novinarke „Vijesti“ da se opravda za neistinito izvještavanje time što se 15 m2 koje je kompanija mog klijenta stekla kupovinom (a ne „trampom) od države nalaze u sastavu urbanističke parcele UP3. Kablovi za struju su nesporno iskopani u momentu kada je počela gradnja temelja hotela „D“, što sa 15m2 koji su kupljeni od države nema nikakve veze. Novinarka „Vijesti“ je spornim člancima pokušala da situaciju lažno predstavi javnosti na takav način da prosječan čitalac, koji nema drugih informacija o konkretnom slučaju, bez ikakve dileme treba da stekne utisak da je g. Bećirović godinu dana ranije „trampio“ zemlju za gradnju hotela „D“ (a ne samo neznatan dio UP3) sa državom, pa je zbog toga državni ski centar navodno ostao bez struje. Smatramo da za ovakvo tendenciozno, neistinito i u krajnoj liniji neprofesionalno izvještavanje nema nikakvog opravdanja.

Pri takvom stanju stvari, novinarku „Vijesti“ ne treba da čudi izostanak dobre komunikacije sa „Ski resortom Kolašin 1450“ AD. Rukovodstvo te kompanije teško može da se takmiči sa „pouzdanim izvorima“ koji šire laži o g. Bećiroviću i njegovim kompanijama i jasnom tendencijom uredništva i konkretne novinarke da iskoriste svaku situaciju koja im se učini pogodnom da ukomponuju priču u kojoj se moj vlastodavac prikazuje u negativnom svjetlu.

Zbog svega navedenog, u svemu ostajemo pri žalbi i predlažemo da konstatujete povrede novinara KN CG na koje smo žalbom ukazali.

Srdačan pozdrav,
adv. Branko Čolović

Najnovije

U četvrtak sunčano, krajem dana naoblačenje

U četvrtak će biti pretežno sunčano, a krajem dana mjestimično se očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru ujutru moguća kratkotrajno magla ili sumaglica. Vjetar slab do...

Pirlo: Do kraja ćemo se boriti za Skudeto

Trener Juventusa Andrea Pirlo kaže da njegov tim neće odustati od Skudeta dokle god za to ima šanse. Poslije pobjede nad Specijom (3:0), devetostruki uzastopni...

Italija zatvara škole u rizičnim područjima

Italijanska vlada naredila je zatvaranje svih škola u rizičnim područjima, nakon što su najnoviji podaci pokazali da je više od 50 odsto slučajeva zaraze...

MUP Srbije provjerava informacije o najavi masovnog samoubistva i upozorava roditelje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da, nakon informacija koje kruže na jednoj društvenoj mreži a tiču se poziva na grupno samoubistvo, provjerava potencijalno...

Brazil prijavio 1.641 smrtni slučaj od koronavirusa u jednom danu

Brazil je prijavio 1.641 smrtni slučaj od koronavirusa u jednom danu, čime je oboren negativni rekord u trenutku kada je epidemija u novoj fazi...

Najčitanije

Povezano

DPS: Kad se udruže Vijesti i IN4S, nastane pamphlet

Kako izgleda sloboda medija u režiji nove vlasti, najbolje oslikava primjer dva provladina glasila, Vijesti i IN4S, koja su objavila gotovo istovjetan tekst na...

TUŽILAŠTVO DOTAKLO DNO Milivoje odlučuje da li će krivično da goni Milivoja!?

Portal Aktuelno već duže vremena piše o nestručnosti, malverzacijama i zloupotrebama u Tužilaštvu, posebno u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) na čijem je čelu glavni...

DPS: Povodom pamfleta o ”Njihovoj borbi” – Ne laje bizin sela radi, nego sebe radi

Četiri novinske strane bile su potrebne ideolozima iz koncerna Vijesti da objasne šta sanjaju, a šta im se dešava. Taj manifest o “njihovoj borbi”...

Knežević: Posle DPS-a Vijesti imaju najviše kadrova u Vladi Krivokapića

Posle DPS- a Vijesti imaju najviše kadrova u Vladi Zdravka Krivokapića, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. “Pozivam glavnog urednika Vijesti Srdana...

Komentari

2 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
gagi
23.01.2021-08:14 08:14

Sto se tacno i istinito ocekivati od smeca zvanog nd Vijesti i njenih novinara koji moraju pisati sto im novinski tajkuni prevaranti Don Mikeli lupez i govedo sa krstenicom narede,znaci ti novinari “nijesu punoljetni”dok su u isti kontinjer za smece sa gazdama. Zemi im “ugodan boravak”u kontinjeru za smece.

.

Evropa
23.01.2021-09:14 09:14

Ja sam to ranije citala mnogo netacnih izvjestaja i prekinula! Iskreno jedini Covjek koji je gledaocima Najbolji i Najgledaniji a vidi se da je Skolovan i vise zna od svija koje ih pozove na program – TV-NACISTO-bez imalo NACIONALIZMA svakog prozove -10 puta vise je skolovani od ministra pravde Leposavica koji mu ne odgovara na pitanja postavljena .Gos.KOMNENICU na tv one bruke nevidjene koliko laze jes-nije-nije-jes-nije!