Univerzitet Crne Gore će raspisati novi oglas za dodjelu novčanih sredstava – kredita za rješavanje stambenih potreba zaposlenih, nakon što je danas Stambena komisija donijela Odluku o poništenju prethodno datog oglasa, objavljenog 30. decembra 2019. godine, uz ovlašćenje Upravnog odbora.

foto UCG

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica je saopštio da je Komisija dostavila zahtjev za davanje ovlašćenja za poništenje Oglasa nakon razmatranja određenih pitanja zaposlenih koji su zainteresovani za rješavanje svoje stambene potrebe.

„Zaposleni su, kako se i navodi u Zahtjevu Komisije, iskazali određene nedoumice u smislu pojedinih odredbi Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava – kredita, a u vezi sa odredbama drugih Pravilnika kojima je regulisana stambena problematika zaposlenih“, saopštio je predsjednik Bjelica.

On je dodao da je Komisija odlučila da predloži poništavanje predmetnog oglasa, kako bi se izmjenama i dopunama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na  Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava – kredita izvršila izmjena pojedinih odredbi Pravilnika radi precizne primjene propisa.

Upravni odbor UCG je prihvatio razloge Komisije za poništenje Oglasa kao opravdane i dao ovlašćenje Komisiji da donese odluku o poništavanju Oglasa, bez odlaganja, uz obavezu objavljivanja u Biltenu UCG.

Istovremeno, Upravni odbor je obavezao rektora UCG prof. dr Danila Nikolića da u razumnom roku dostavi Upravnom odboru predlog izmjena i dopuna važećih pravilnika kojima je regulisana oblast rješavanja stambenih potreba zaposlenih na UCG, sagledavajući date razloge Komisije i druge valjane razloge, nakon čega će se steći uslovi za raspisivanje novog oglasa za dodjelu kredita.

Komentari

avatar