Univerzitet Crne Gore reagovao je na tekst Dnevnog lista Dan u kom se navodi da je UCG za knjige planirao 30.000 eura, za koktele 200.000, ističući da su podaci netačni, neprecizni, a mnogi pogrešno interpretirani.

 

Saopštenje UCG prenosimo u cjelosti: 

Apsolutno je netačan i proizvoljan podatak da je Univerzitet Crne Gore “planirao za javne nabavke da ove godine potroši 27 miliona eura”. Iznenađuje nas ovako enormno iskazan iznos sredstava za javne nabavke Univerziteta, jer je ukupna vrijednost plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2019. godinu 8.878.881,75 eura,  što je javno dostupan podatak na portalu Uprave za javne nabavke.

Apsolutno je netačan podatak da će se za građevinske radove na postojećim objektima izdvojiti 2,3 miliona eura. Naime, 2,3 miliona eura izdvojiće se za tekuće i investiciono održavanje građevinskih objekata, investiciono održavanje opreme i uređenje zemljišta (javno dostupan podatak na portalu Uprave za javne nabavke).

Apsolutno je netačan podatak da je iznos od 30.000 eura planiran sa nivoa Univerziteta Crne Gore za nabavku knjiga, kako stoji u tekstu. Iznos od 30.000 eura odnosi se na planirana sredstva Rektorata koji je samo jedna od organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Autor ne pravi razliku između plana javnih nabavki Rektorata, kao organizacione jedinice Univerziteta i  plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore kao pravnog lica koje obuhvata 19 fakulteta, dva instituta, Rektorat, Studentski parlament UCG i veliki broj međunarodnih projekata.

Za knjige autora van Univerziteta i za knjige koje će se štampati za potrebe stalno zaposlenih univerzitetskih profesora, Univerzitet je opredijelio ukupno 203.140 eura. Od ovog iznosa, za nabavku knjiga na nivou Univerziteta opredijeljeno je 89.200 eura, za izdavačku djelatnost-štampanje knjiga, udžbenika, publikacija i sl, samo za Rektorat UCG planiran je trošak od 40.000 eura, dok je za ostale organizacione jedinice Univerziteta opredijeljen iznos od 73.940 eura.

Ukazujemo i na činjenicu da je Planom javnih nabavki UCG predviđen ukupan iznos od 129 689 eura na ime pretplate i članarine na elektronske baze podataka, što je svekupno za literaturu iznos veći od 300 000 eura.

Takođe, zlonamjerno je istrgnut iz konteksta i netačno prikazan planirani iznos sredstava za koktele. U naslovu teksta stoji “Za knjige 30.000, koktele 200.000” , a Univerzitet je planom javnih nabavki za tekuću godinu za koktele opredijelio iznos od 68.195 eura, od čega je za međunarodne projekte opredijeljen iznos od 21.200 eura (trošak projektovan međunarodnim ugovorima).

Greške u objavljenom tekstu su mnogobrojne, podaci su vrlo neprecizni a odnose se takođe i na troškove UCG za gorivo za službena vozila, mazut i lož ulje svih organizacionih jedinica, službena putovanja, osiguranje imovine i objekata, UCG za održavanje opreme, zakup opreme, održavanje voznog parka, medijske usluge, promociju  i usluge pres klipinga, UCG ostale usluge, UCG registracija vozila, usluge prevoza na svim jedinicama, zakup objekata UCG, kupovina opreme za Rektorat i drugo.

Još jednom napominjemo da se ovakva nestručnost i neprofesionalnost u izvještavanju javno dostupnih podataka sa portala Direktorata za politiku javnih nabavki, gdje se uvidom u iste može utvrditi pravo činjenično stanje i na taj način demantovati sadržaj objavljenog teksta, doima kao improvizovani pokušaj dovođenja javnosti u zabludu.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve