Nedjelja, 1 Oktobra, 2023
Rubrika:

Studija pokazala ekonomsku opravdanost izvajanja opštine Golubovci, teritorijalni aspekt nije bio predmet analize

''Pod punom profesionalnom odgovornošću, želimo da istaknemo da je Studija u potpunosti usklađena sa pravnim okvirom države Crne Gore, zakonima koji tretiraju predmetnu oblast i da sadrži apsolutno sve bitne elemente koji su predviđeni Pravilnikom o sadržaju i metodologiji izrade studije opravdanosti teritorijalne promjene'', naveo je autorski tim Studije u kome su prof. dr Nikola Milović, prof. dr Mijat Jocović, docent dr Julija Cerović Smolović i mr Nikola Martinović

Povodom navoda i tekstova koji su ranije objavljeni u medijima u vezi sa kvalitetom Studije opravdanosti teritorijalne promjene opštine u okviru Glavnog grada Golubovci  oglasio se autorski tim Studije, koji je odbacio insinuacije dijela javnosti koje za rezultat imaju bacanje sumnje na kvalitet pomenutog dokumenta i njegovu zloupotrebu u dnevnopolitičke svrhe, cijenjeći da su iste nedobronamjerne, proizvoljne i netačne.

“Pod punom profesionalnom odgovornošću, želimo da istaknemo da je Studija u potpunosti usklađena sa pravnim okvirom države Crne Gore, zakonima koji tretiraju predmetnu oblast i da sadrži apsolutno sve bitne elemente koji su predviđeni Pravilnikom o sadržaju i metodologiji izrade studije opravdanosti teritorijalne promjene”, naveo je autorski tim Studije u kome su prof. dr Nikola Milović, prof. dr Mijat Jocović, docent dr Julija Cerović Smolović i mr Nikola Martinović.

Prema njihovim riječima Studija je izrazito metodološki precizna, dobro strukturirana, izrađena po najvišim standardima od strane kompetentnih naučnih radnika, sa vrlo jasnim i nedvosmisleno iznesenim stavovima autora, vezano za procjenu ekonomske održivosti područja za koje se analiza sprovodi.

“Na ovaj način, ona predstavlja kvalitetnu podlogu nosiocima zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, da na bazi procjene ekonomske stvarnosti analiziranog područja, u daljem postupku donose odluke iz svoje nadležnosti”, ističe se u saopštenju autorskog tima Studije dostavljenog medijima.

Radi objektivnog informisanja zainteresovane javnosti podsjetili su na nekoliko činjenica:

-Shodno važećim zakonskim procedurama, opština u okviru Glavnog grada – Golubovci, je raspisala javni tender i poziv za dostavljanje ponuda 11. juna 2021. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, i njegovog formalnog okončanja 25. juna (Broj: D 22-426/21-369/9), zaključen je Ugovor D22-426/21-369/13 od 20.07.2021. godine o izradi Studije opravdanosti teritorijalne promjene;

-Ugovorom je definisano da postupak izrade studije prati posebna Komisija, uz obavezu Naručioca posla da Izvršiocu omogući uvid u podatke o kojima vodi službenu evidenciju, dok će preostale podatke Izvršilac pribaviti od nadležnih službi i organa Glavnog grada Podgorica. Preciznije, Studija je pisana na osnovu dostupnih i dostavljenih podataka od strane nadležnih državnih organa.

-Shodno potpisanom ugovoru, autorski tim studije se obavezao da će nacrt studije dostaviti Naručiocu posla u roku od 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, a finalnu verziju studije u roku od 90 kalendarskih dana. Nakon dostavljenih informacija i strateških dokumenata od strane nadležnih organa, komentara i sugestija dobijenih od strane stručnih službi u GO Golubovci i Komisije za praćenje toka izrade Studije opravdanosti teritorijalne promjene, na sami na nacrt studije, održanih radnih sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave, autorski tim studije je dostavio finalnu verziju studije u roku koji je predviđen potpisanim ugovorom.

Na bazi prethodno navedenog, pod punom profesionalnom odgovornošću ističemo da je Studija opravdanosti teritorijalne promjene opštine u okviru Glavnog grada Golubovci rađena na osnovu dostupnih podataka koji su dobijeni od strane nadležnih institucija i u skladu je sa pravnom legislativom i važećim aktima koji obuhvataju:

– Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade studije opravdanosti teritorijalne promjene (“Službeni list Crne Gore”, br. 015/12 od 16.03.2012.);

– Zakon o teritorijalnoj organizaciji (“Službeni list CG”, br. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 62/2013, 12/2014, 3/2016, 31/2017, 31/2019);

– Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list Crne Gore”, br. 003/19);

– Strateški plan razvoja opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci 2021-2025 u okviru kojeg se na stranici broj 5 navodi spisak naselja u okviru opštine Golubovci, nadovezujući se dodatno na Odluku o o naseljima i granicama naselja na teritoriji Golubovaca, kao Opštine u okviru Glavnog grada (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 026/16 od 07.06.2016, 044/17 od 23.10.2017.);

– Odluka o Prostorno urbanističkom planu Glavnog grada- Podgorice Br.01- 030/14-253 Podgorica, 25.02.2014. godine.

“Značajan dio narativa koji preovladava u javnosti, odnosi se na granice buduće opštine koja bi se eventualno formirala i naselja koja bi ona ona trebalo da obuhvata. Imajući to u vidu posebno želimo da naglasimo, da predmet Studije nije određivanje granica buduće opštine, niti arbitraža u pogledu razgraničenja sa susjednim opštinama, već isključivo analiza ekonomske opravdanosti teritorijalne promjene, shodno granicama koje su definisane aktuelnim odredbama Zakona o teritorijalnoj organizaciji”, kažu autori.

Dodatno naglašavaju da izrada studije, predstavlja pregled realne ekonomske stvarnosti na bazi sprovedene analize i podataka koji su dostavljeni autorima od strane nadležnih organa, a ne spisak želja učesnika javno-političkog života Crne Gore i procjena zasnovanih na paušalnoj percepciji ekonomskih indikatora.

Napominju da dio koji se odnosi na analizu finansijskih efekata pojedinačnih projekata kojima bi se realizovale investicije u posebnim privrednim granama, nije predmet analize Studije opravdanosti teritorijalne promjene, već bi to podrazumijevalo sprovođenje posebnog projektnog zadatka.

“Posebno podvlačimo, da Studija opravdanosti teritorijalne promjene opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci predstavlja mnogo više nego što je ponudila bilo koja studija opravdanosti teritorijalne promjene, koja je rađena u prethodnom periodu”, navode oni.

Nakon dostavljenog Nacrta i kasnije finalne verzije Studije, kaže se u saopštenju autora Studije, svi članovi Komisije za praćenje toka izrade Studije opravdanosti teritorijalne promjene (a koji su predstavnici različitih političkih subjekata zastupljenih u lokalnom parlamentu GO Golubovci), iznijeli su pohvale na njenu sadržinu, posebno ističući da je ista urađena shodno važećim pravnim normama, predviđenim rokovima i u skladu sa obavezama koje su definisane Ugovorom o izradi Studije opravdanosti teritorijalne promjene.

Imajući to u vidu, naglašavaju, apsolutno čudi i iznenađuje njihovo ćutanje vezano za sam kvalitet i sadržinu Studije, koju su oni sami prihvatili konstatujući da je kvalitetno urađena.

“Autorski tim studije ni na koji način ne želi da učestvuje u procesu politizacije cjelokupnog procesa, već je samo sa aspekta struke i nauke, shodno dodijeljenom projektnom zadatku, dao doprinos boljem sagledavanju ekonomske stvarnosti prostora na kome se razmatra teritorijalna promjena”, poručuju oni.

Na bazi svega navedenog, još jednom ponavljaju navode izrečene u zaključku studije:

“Na osnovu sprovedene analize geografske i saobraćajne povezanosti naselja, prirodnih i ukupnih potencijala područja Golubovaca, parametara mogućeg razvoja, istorijskih, kulturnih i društvenih obilježja područja i stanovništva, kao i SWOT analize konstatujemo da su ispunjeni uslovi za sprovođenje teritorijalne promjene izdvajanjem gradske opštine Golubovci u novu opštinu, koji su navedeni u članu 19 i 20 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.”

Autorski tim uputio je predsjednici opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, Tanji Stajović, detaljno i sveobuhvatno Izjašnjenje po osnovu Molbe za izjašnjenje i Obavještenja Ministarstva javne uprave u odnosu na dostavljenu Inicijativu i Studiju opravdanosti teritorijalne promjene opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, prethodno dostavljenu autorskom timu.

Naglašavaju da u sugestijama nadležnih organa osim sitnih ispravki koje ni na koji način nijesu uticale na same nalaze predmetne studije, nema ozbiljnijih i suštinskih primjedbi na njenu sadržinu, na šta ukazuju i zaključci koji su dostavljeni u okviru samog odgovora 21. juna 2022. godine u koji su svi predmetni subjekti imali mogućnost uvida, a koji je nakon toga dostavljen resornim ministarstvima od strane GO Golubovci.

“U svrhu objektivnog informisanja javnosti, a lišeni želje da ulazimo u bilo kakvu polemiku koja ima za cilj politizaciju cjelokupnog postupka, autorski tim studije je ovim Saopštenjem isključivo iz ugla nauke i struke, želio ukazati na realne parametre i komentare vezano sami postupak, metodologiju, sadržaj i kvalitet izrade Studije, i time završava svako dalje oglašavanje po ovom pitanju”, zaključuje se u saopštenju autorskog tima.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Vukosavljevic
01.08.2022-16:29 16:29

Davao sam misljenja,o opravdanostinopstina sutomore i petrovac.Poznajem tu tematiku,medjunarodni sam projekt menadzer,imam setrifikat,radio sam cost benefit analizu za plavsko jezero,inproslo je medjunarodnu reviziju u ministarstvu turizma,kasnije ga ukinuli.Vrlo kredibilni izradjivaci,ne samo zbog titula jer fanas to nije problem,ali Df i srbe ne zanima to uopste.Njima je to samo povod da dizu bunu,jer du fobili dignal od putina i vucica za to.Za cio region,a oni su naravno zaduzeni za bune u crnoj gori.Nova opstina ce imati 1000 hektara vise od postojeve opstine u okviru glavnog grada.Hoce oni da prave banovinu ili sao mao gao fao…….