Dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Aneta Spaić, najavila je kontinuirane aktivnosti u pogledu modernizacije Pravnog fakulteta, kvaliteta nastave, kadrovskih osvježenja i intenzivne međunarodne saradnje i naučne produkcije, u 2020. godini.

“Podsjetiću vas da su prošle godine naši studenti nagrađeni Sudnicom, koja će od ove godine biti u funkciji praktične nastave, gdje će kroz simulaciju suđenja i analizu sudske prakse, studenti sticati sva neophodna pravnička znanja, vještine i kompetencije dobrih oratora, i modernih pravnika“, kazala je dekanica Spaić.

Tokom 2020. godine sprovodiće se i pripremene aktivnosti prostornih širenja Fakulteta u vidu konstruisanja moderne biblioteke, čime će se omogućiti i dodatnih 500 m2 studentskog prostora za dnevne boravke i istraživanja.

SaImagevremeni pristup nastavi, ističe dekanica Spaić, podrazumijeva odgovarajuću reviziju kurikuluma.

„Usklađivanje nastave sa uspješnim trendovima komparativnih evropskih sistema, uz jačanje konkurentnosti, imperativ je ovog vremena. Snaženje studentske i nastavničke mobilnosti uz podrazumjevanu izloženost drugim pravnim kulturama mora biti cilj kako uprave tako i studentskih organizacija“, istakla je dekanica.

Ona posebno ističe veliki značaj projekat ENEMLOS koji će u narednom periodu odgovoriti na zahtjeve praktične nastave i predstaviti istinski iskorak u kvalitetu praktiče nastave koja se nudi studentima Pravnog fakulteta.

„U prvoj godini ENEMLOS-a ćemo imati nekoliko studijskih posjeta Zagrebu, Londonu, Varšavi, dok druga godina projekta podrazumijeva otvaranje Centra pravnih klinika u kome će studenti raditi sa licima ugroženog socijalnog statusa, posebnih potreba i asistirati u pružanju besplatne pravne pomoći. Realizovani CABUFAL i tek dobijeni ENEMLOS obavezuju na nove saradnje sa eminentnim imenima nacionalne i međunarodne juridike“, navela je Spaić.

Posebnu podršku i u ovoj godini imaće najbolji studenti, ističe dekanica Spaić.

„Već uveliko se sprovode logističke i suštinske pripreme timova Pravnog fakulteta na internacionalna takmičenja, u Beču – Phillip Jessup Vasington i Frankfurtu – Investment Aritration Frankfurt. U Podgorici ćemo po prvi put organizovati pre-moot na kome ćemo ugostiti regionalne timove, a među njima i tim mađarskog Caroli pravnog fakulteta. Ovo je i korak dalje i više u snaženju studentskih priprema i studentskih angažovanja na najzahtjevnijim, najobjektivnijim forumima demonstracija stečenih znanja“, kazala je dekanica.

Ona je dodala da je rangiranje Zbornika Pravnog fakulteta na globalno prepoznatim listama, te jačanje individualne i kolektivne naučnoistrazivačke produkcije usmjereno ne samo na bolju propularizaciju istraživača, već i na bolje rangiranje Univerziteta.

„Ova godina će dati i odgovor da li je iscrpno i sistematično pripremana aplikacija Žan Monea (Jean Monnet) – modula evropskog prava uspješna, te da li će se crnogorskom tržitu pravnika ponuditi vrlo konkurenatan modul na kome će se izučavati pravo EU. Pored ove činimo i najavu pripreme interdisciplinarnog nacionalnog projekta koji ćemo plasirati EACEA kao Erasmus projekat, a povodom koje se priprema studijska posjeta evropskim centrima koji nude mastere prava djeteta, u organizaciji UNICEF-a, kao projektog partnera“, saopštila je Spaić.

Ona je saopštila i da je cijela 2019. godina bila je u znaku osnivanja crnogorskog ogranka International Legal Association, sa sjedištem u Londonu.

„Na ovogodišnjoj sjednici i naučno stručnoj konferenciji u Kjotu, prvi put će, sa predstavnicima naučne zajednice iz 140 zemalja, učestvovati i tri profesora Pravnog fakulteta, koji će prezentovati svoje radove“, navodi dekanica Spaić.

Projektne aktivnosti i međunarodna povezivanja

“Projektne aktivnosti koje se odnose na regionalna i međunarodna povezivanja i vidljivosti su zahtjevi modernog procesa edukacije i nauke. Zato smo fokusirani na multidisciplinarni pristup konferencijama sa učesnicima međunarodnih reputacija, kako je bila organizovana i GDPR konferencija, u decembru 2019.godine, o zaštiti ličnih podataka na kojoj smo ugostili respektabilna imena struke Švajcarske, Italije, Austrije i Kanade“, kazala je dekanica Spaić.

U planu Pravnog fakulteta UCG za 2020. godinu je višednevna evropska konferenciju sa partnerima iz zemalja EU. Dekanica Spaić najavljuje teme koje će omogućiti raspravljanje najznačanjijih pitanja u procesu evropskih integracija, a u cilju ostvarenja uloge Pravnog fakulteta u ovoj veoma važnoj fazi razvoja nacionalnog zakonodavstva, a shodno ubrzanju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

“Konferencija pod nazivom „Evropske integracije i nacionalni identiteti“, će razmotriti pitanje očuvanja i oblikovanja nacionalnih identiteta država članica, ali i država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji kao važnog društvenog izazova, koji, pored dnevno-političkog, zahtijeva i ozbiljan naučni pristup. S obzirom da je Crna Gora država u kojoj je ovaj izazov usljed specifičnih istorijskih okolnosti dodatno usložnjen, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, u koorganizaciji sa Caroli Univerzitetom, a uz podršku važnih nacionalnih partnera odlučio je da organizacijom naučne konferencije pruži priliku istaknutim pripadnicima naučne zajednice da osvijetle ovaj izazov iz uglova različitih društvenih nauka“, zaključuje ona.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve