Široka revizija zakonodavstva prioritet u oblasti medija

Bogdanović sa delegacijom Savjeta Evrope

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović sastao se danas sa predstavnicima delegacije koizvjestilaca Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru.

Tokom sastanka, više riječi bilo je o oblasti medija, pri čemu je Bogdanović sagovornike upoznao sa ključnim aktivnostima iz prethodnog vremenskog okvira. Uz to, više riječi bilo je i o mjerama koje se tiču predstojećeg perioda, sa ciljem daljeg unapređenja medijske djelatnosti u Crnoj Gori.

Sa današnjeg sastanka

Bogdanović je istakao kako je u toku široka revizija medijskog zakonodavstva, kako bi pravni okvir koji tretira tu oblast u narednom vremenu bio još sadržajniji i cjelovitiji. U tom pogledu, kako je naglasio, uz širok društveni dijalog, radi se na prijedlogu Zakona o medijima, sa nizom novih instituta koji se tiču oglašavanja, prava na ispravku, regulaciju komentara, finansijske podrške komercijalnim medijima i zaštite izvora informacija.

Uz to, kako je kazao Bogdanović, u toku je i izrada prijedloga Zakona o nacionalnom javnom emiteru, kojim će, prije svega, biti ojačani mehanizmi nezavisnosti Nacionalnog javnog servisa Radio i televizije Crne Gore. On je dodao da je, osim navedenih, u pripremi i nacrt Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, čime će doći i do usklađivanja sa Direktivom 2018/1808 Evropskog parlamenta i Savjeta, koja se tiče pružanja te vrste usluga.

Predstavnici delegacije izrazili su interesovanje i za oblast finansiranja medija, pri čemu je Bogdanović istakao kako je trogodišnjim ugovorom Vlada Crne Gore opredijelila blizu 50 miliona eura za funkcionisanje nacionalnog javnog servisa, ali i da je državna pomoć komercijalnim medijima od 2011. do danas iznosila više od sedam miliona eura, prvenstveno u pogledu otkupa dugova.

foto: gov.me

Bogdanović je upoznao sagovornike i sa tim da je u Skupštini Crne Gore obrazovana Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Tokom sastanka, zaključeno je kako aktivnosti Vlade Crne Gore i zainteresovanih strana u cilju unaprjeđenja medijske djelatnosti treba da budu intenzivne i u predstojećem razdoblju, pri čemu je naglašeno da će Crna Gora u svim procesima iz tog djelokruga imati punu podršku međunarodnih partnera.

Komentari

avatar