Zabrinjava podatak da je posljednjih godina broj krivičnih djela i prekršaja na pripadnike policije u porastu, i to krivičnih djela u posljednjih šest godina za oko 35 odsto, a prekršaja za oko 42 odsto, saopštio je pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević na Međunarodnoj konferenciji “Pravna zaštita policijskih službenika i zaštita njihovog integriteta”, u organizaciji Sindikata Uprave policije.

Foto: Twitter Uprave policije

“Ovi napadi, kako pokazuju analize za posljednjih nekoliko godina, se najčešće dešavaju prilikom kontrole lica, reagovanja po prijavama o narušavanju javnog reda i mira, pružanja asistencija drugim organima, postupanja po prijavama o nasilju u porodici i obezbjeđivanja javnih okupljanja. Jedan broj policijskih službenika u ovim napadima je u proteklom periodu zadobio teže i lakše povrede dok je na žalost proteklih godina bilo i smrtnih posljedica na štetu policijskih službenika”, istakao je on.

Prema njegovim riječima dužnost je svih nadležnih organa u sistemu krivično – pravne zaštite da preduzme odlučne aktivnosti, kako na jačanju pravnog okvira tako i u primjeni zakona, u cilju efikasnije zaštite policijskih službenika, posebno ako se ima u vidu da su licima za koja je dokazano da su izvršila napad na policijske službenika u prethodom periodu izricane uglavnom uslovne kazne ili kazne zatvora ispod zakonskog minimuma.

“Kazne protiv lica koja napadaju policajce na radnom mjestu i ugrožavaju njihov integritet moraju biti strožije, posebno prema povratnicima, i Uprava policije će se još snažnije zalagati za efikasniju i primjerenu zaštitu policijskih službenika jer se napad na policijskog službenika u svim demokratskim društvima, zbog uloge koju policija ima za dobrobit društva, smatra napadom na državu”, poručio je Janjušević.

https://twitter.com/PolicijaCG/status/1192059320931901441/photo/1

Naglasio je da će nadležni organi i institucije u sistemu krivično pravne zaštite, kao i do sada, imati punu podršku i saradnju Uprave policije u stvaranju što boljih preduslova i primjeni zakonske regulative u zaštiti policijskih službenika.

“Važan partner Upravi policije, u praćenju ove problematike, bio je i biće Sindikat Uprave policije, čiji su stavovi našoj policiji od značaja za dalje inicijative radi poboljšanja sveukupnog položaja zaposlenih u policiji. Policijski poziv je častan, a policijski službenici brinu o zaštiti svih građana Crne Gore, čuvaju tekovine naše demokratske države i brane Ustavom utvrđeni poredak. Osim što su profesionalci kojima je dobrobit svakog građanina na prvom mjestu, zaposleni u policiji su i članovi vaših porodica, prijatelji, komšije i dio vaše društvene zajednice”, naveo je Janjušević.

Važno je istaći, kako je dodao, da najveći broj policijskih službenika obavlja svoje poslove časno i odgovorno a slučajevi prekoračenja ovlašćenja i nedoličnog i nezakonitog ponašanja su svakako pod našim ali i budnim okom javnosti.

“Uprava policije ne podržava i neće podržati bilo kakvo nezakonito i nedolično ponašanje policijskih službenika. Policijski službenici, a u pitanju su bili pojedinačni slučajevi, za koje je dokazano da su počinili bilo kakav delikt kažnjiv zakonom su kažnjeni, a protiv onih za koje postoji sumnja da su izvršili krivično djelo se vode postupci u kojima tužilaštvo i sudstvo imaju podršku i punu saradnju Uprave policije”, tvrdi Janjušević.

https://twitter.com/PolicijaCG/status/1192051071792959488/photo/1

On uvjerava da se provjera integriteta policijskih službenika obavlja kontinuirano i biće aktuelna u svakom slučaju u kojem se procijeni da je potrebno ili gdje postoji makar minimalni procijenjeni rizik od korupcije.

“Crnogorska policija će i dalje sprovoditi odlučne akcije kako bi našu policiju činili časni i odlučni profesionalci, sa nultom tolerancijom menadžmenta Uprave policije na korupciju ili bilo koje drugo nezakonito ponašanje zaposlenih u policiji. Isto tako očekujemo da će mjere koje će nadležni organi i institucije preduzeti u budućnosti dovesti do nultne tolerancije cjelokupnog društva na napade na policijske službenike koji štite naše građane, njihova dobra i demokratske tekovine našeg društva”, zaključio je Janjušević.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve