Savjet za građansku kontrolu rada policije apelovao je na građane, vjerske zajednice i društvene subjekte da kroz poštovanje zakona i odgovoran odnos doprinesu zaštiti javnog interesa, sprječavanju narušavanja javnog reda i mira i bezbjednosti drugih građana.

Foto: CDM

Kako su kazali, informisani su da su održani sastanci predstavnika policije – Centra bezbjednosti Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Cetinje na kojem je razgovarano o prijavi današnjeg javnog okupljanja.

“Policija je ukazala na složene bezbjednosne rizike ovog javnog okupljanja i procjenu opasnosti kao i na činjenicu da prijava istog nije bila blagovremena. Savjet je upoznat da je komunikacija policije i Crkve bila korektna i da su predstavnici Mitropolije uvažili profesionalne stavove policije i odustali od javnog okupljanja u želji da i sami doprinesu javnom redu i miru. Na osnovu iznijetog Savjet ocjenjuje da postupanje OB Cetinje i policije u cjelini bilo odgovorno i profesionalno”, ističe se u saopštenju Savjeta.

Oni su podsjetili na standard da svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i pozitivnu obavezu države da omogući efektivno uživanje tog prava.

“Savjet je uvjeren da će Uprava policije preduzeti sve potrebne mjere kako bi se omogućilo svako mirno i blagovremeno prijavljeno javno okupljanje u Crnoj Gori”, poručili su u saopštenju.

Komentari

avatar