Srijeda, 7 Juna, 2023
Rubrika:

Savez slijepih Crne Gore iskazuje protest zbog ukidanja Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom

Zatečeni i duboko razočarani ovakvim postupkom, inkluzivne i proevropske Vlade, upozoravamo i oštro protestvujemo zbog prethodno navedenog

Savez slijepih Crne Gore iskazuje duboko neslaganje i snažan protest u odnosu na odluku Vlade Crne Gore da se ukine Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom. Istovremeno, pozivaju Vladu da hitno izmjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na način što će osim ostalih direktorata i službi, svakako predvidjeti i Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, koji je do sada postojao u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

“Zatečeni i duboko razočarani ovakvim postupkom, inkluzivne i proevropske Vlade, upozoravamo i oštro protestvujemo zbog prethodno navedenog”, poručuje izvršni direktor Goran Macanović.

Naime, ističe on, ukoliko se ukine Direktorat u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, pita se ko će u tom ključnom i za osobe s invaliditetom po mnogo čemu resornom ministarstvu pratiti inplementaciju nedavno usvojene Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti lica s invaliditetom.

“Ko li će se u skoroj budućnosti pobrinuti da Savjet za pitanja lica s invaliditetom konačno profunkcioniše i počne raditi u interesu osoba s invaliditetom? Savjet je inače Vladino radno tijelo i na našu veliku žalost, ne funkcioniše već tri godine”, naveo je Macanović.

Napominje da je “poražavajuće” da se u Pravilniku ne pominju osobe sa invaliditetom.

“Dalje, veoma je interesantno i poražavajuće da se u usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava uopšte i ne pominju osobe s invaliditetom, a kamoli radna mjesta čiji djelokrug poslova predviđa bavljenje licima s invaliditetom, ljudskim pravima i pitanjem invaliditeta, što je apsolutno neprihvatljivo i zbog čega moramo snažno reagovati”, pojasnio je on.

Kad je riječ o osobama s invaliditetom, napominje da se radi o brojčano značajnoj populaciji građana (Lica sa invaliditetom  Crnoj Gori – 12 odsto), koje moraju, kako kaže,  “biti adekvatno zastupljene na institucionalnoj ljestvici, što je u skladu i sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, koja ima apsolutni primat u odnosu na unutrašnje propise”.

“Naglašavamo i podsjećamo Vladu i resorno Ministarstvo da sa ljudskim pravima lica s invaliditetom ne smiju manipulisati, već da iste moraju biti uvažene i zastupljene u istoj mjeri koliko i ostale manjine i grupacije građana u Crnoj Gori. Zahtijevamo samo jednak tretman i odnos, zasnovan na ljudskim pravima i nediskriminatornom postupanju i još jednom pozivamo Vladu i Ministarstvo da hitno preispitaju svoje odluke i buduće korake i svakako da ih usklade sa krunskim i ključnim pravnim dokumentom za lica s invaliditetom, tj. sa odredbama Konvencije o pravima lica s invaliditetom”, zaključio je Macanović.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve