Subota, 3 Juna, 2023
Rubrika:

SAD, Evropska unija i Savjet Evrope donirali opremu za sprečavanje pranja novca Upravi policije

Donacija vrijedna 290,000 eura

Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Uprave policije na današnjoj ceremoniji primio je donaciju nove opreme u vrijednosti od 290,000 eura.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je obezbijedila hardversku opremu u vrijednosti od 240,000 eura, dok su Evropska unija i Savjet Evrope investirali 50,000 eura u razvoj računarskog programa za prikupljanje i analizu finansijskih obavještajnih podataka.

Ambasadorka SAD u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke rekla je da „američka Vlada ponosno podržava Crnu Goru u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz jačanje kapaciteta Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Uprave policije.

“U toku protekle godine pomagali smo Sektoru da razvije mrežu za razmjenu zaštićenih podataka, što je posebno važno jer dio Sektora služi kao finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ), od koje se zahtijeva da ispuni međunarodne standarde za zaštitu osjetljivih bankovnih i finansijskih podataka kojima raspolaže”, rekla je ona.

Sistematsko prikupljanje podataka je, kako je istakla, ključni preduslov za bolje procesuiranje krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma. Novi računarski program za upravljanje slučajevima, doniran od strane EU i Savjeta Evrope, će biti operativan u januaru 2021. godine i omogućiće elektronsko prikupljanje, procesuiranje i razmjenu finansijskih obavještajnih podataka.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorka Oana Kristina Popa kazala je da su u godišnjem izvještaju o Crnoj Gori, objavljenom prije dva dana, primijetili da je Crna Gora napravila određeni napredak u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, da su početni rezultati postignuti u slučajevima pranja novca, kao i da se kontunuirano jačaju kapaciteti nadležnih organa u ovoj oblasti.

“Međutim, sistemski nedostaci nastavljaju da koče cio lanac krivične pravde u slučajevima pranja novca. Računarski program za upravljanje slučajevima, koji doniramo kroz naš zajednički program sa Savjetom Evrope, će unaprijediti interne operacije i unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju. Uparen sa donacijom naših američkih kolega, ovo je dobar korak ka uspostavljanju funkcionalnog institucionalnog okvira za sprečavanje i otkrivanje slučajeva pranja novca i finansiranja terorizma”, rekla je Popa.

Ona je dodala da se unaprijed raduje saradnji sa crnogorskim institucijama na ubrzavanju reformi u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, jer građani očekuju da vide konkretne rezultate i koristi od nove administracije.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Evgenia Giakoumopoulou je podvukla da „unaprijeđena hardverska oprema, koja će omogućiti da računarski program u januaru 2021. postane operativan, doprinosi ispunjenju jednog
od najvažnijih prioriteta prepoznatih od strane finansijsko-obavještajne jedinice.

“U isto vrijeme, ovaj program doprinosi sprovođenju MONEYVAL-ove preporuke koja zahtijeva uspostavljanje odgovarajućeg informacionog alata u cilju jačanja analitičkih proizvoda FOJ-a. Konačno, efektivnije i efikasnije upravljanje prikupljenim obavještajnim podacima će doprinijeti povećanju analitičkih izvještaja o sumnjivim transakcijama, time unaprjeđujući kvalitet istraga i krivičnih procesa vezanih za pranje novca i finansiranje terorizma” rekla je ona.

Kako je kazala, bolja koordinacija i automatska razmjena podataka će voditi većem broju krivičnih istraga i sudskih procesa za krivična djela pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori.

“Prijem, procesuiranje i prosljeđivanje informacija će biti sprovođeni u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i u skladu sa standardima o zaštiti ličnih podataka”, ističe Popa.

Pomoćnik direktora za Sektor za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Dejan Đurović istakao je da ova donacija predstavlja kičmu budućeg finasijsko obavještajanog sistema Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i služiće kao osnov za efikasnu borbu protiv organizivanog kriminala i korupcije u ostvarenju zadaržtog cilja da niko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kriminalnom djelatonošću.

U toku 2020, kroz Međunarodni kriminalističko-istražni program pomoći u obuci policije(ICITAP), ambasada SAD je finansijsko-obavještajnoj jedinici donirala multifunkcionalni skener, licence za zaštićenu elektronsku poštu, program za zaštitu
od virusa, i konačno hardversku opremu potrebnu da se uspostavi unutrašnji zatvoreni mrežni sistem unutar finansijsko-obavještajne jedinice. Mreža će biti korištena za prijem osjetljivih bankovnih podataka kao što su izvještaji o gotovinskim i sumnjivim transakcijama.

“Novi računarski program za upravljanje slučajevima se razvija u okviru zajedničkog programa EU i Savjeta Evrope “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori koji finansiraju EU i Savjet Evrope, a koji sprovodi Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope.

Međunarodni kriminalističko-istražni program pomoći u obuci policije (ICITAP) radi sa vladama na razvoju profesionalnih i transparentnih institucija za sprovođenje zakona, koje štite ljudska prava, suzbijaju korupciju i smanjuju prijetnju od transnacionalnog kriminala i terorizma. ICITAP obezbjeđuje međunarodnu razvojnu pomoć koja podržava i nacionalo-bezbjednosne i spoljnopolitičke prioritete. Od 2010, Vlada US je donirala preko 17 miliona dolara za razvoj institucionalnih kapaciteta u Vladi Crne gore za unaprjeđnje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, navodi se u saopštenju.

Informacija Horizontalnom programu Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022

Drugu fazu “Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku” finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope u iznosu od 41 million eura.

“Ova faza se sprovodi u periodu od 2019. do 2022, nadovezuje se na rezultate prve faze i nastavlja sa razvojem važnih inicijativa u Crnoj Gori i drugim teritorijama Zapadnog Balkana uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku. U Crnoj Gori, 4.7 milliona eura su opredijeljeno je za sedam projekata, koje pokrivaju sve ključne oblasti Horizontalnog programa uključujući reformu pravosuđa, zaštitu ljudskih prava, reformu zatvorskog sistema, borbu protiv ekonomskog kriminala, anti-diskriminaciju i inkluzivno obrazovanje”, zaključuje se u saopštenju.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve