Revitalizacija Kuće Iva Andrića afirmiše univerzalne vrijednosti i teče po planu

Cilj projekta je da kuća Iva Anrića zadrži autentičnost, a u isto vrijeme postane mjesto za stvaranje novih vrijednosti i doživljaja

Co. Co. Tour je prekogranični projekat koji, pored ostalog podarazumijeva rekonstrukciju kuće nobelovca Iva Andrića. On je od višestrukog značaja za Herceg Novi, jer omogućava afirmaciju univerzalnih kulturnih vrijednosti i uvodi različite inovativne, kreativne i moderne načine prenošenja priča i uključivanja članova lokalne zajednice u kreiranje nove turističko-kulturne ponude.

foto radiojadran.com

To je na trećem sastanku partnera projekta Co. Co. Tour kazao predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić:

“Herceg Novi ima tu posebnost da je u njemu živio jedini nobelovac sa naših prostora, pisac Ivo Andrić. On je ovaj grad odabrao za svoj dom i jedino mjesto gdje će, za svoga nemirnog vijeka, sagraditi kuću. Taj objekat godinama je bio zanemaren, zbog čega se Opština tokom protekle dvije godine ozbiljno posvetila njegovoj revitalizaciji i privođenju namjeni. Zahvaljujući projektu Co.Co. Tour, kuća Iva Andrića pretvara se u mjesto komunikacije kulturnih vrijednosti”, istakao je Katić.

Cilj projekta je da kuća Iva Anrića zadrži autentičnost, a u isto vrijeme postane mjesto za stvaranje novih vrijednosti i doživljaja.

“Dodatna vrijednost projekta je činjenica da nas on povezuje sa partnerima iz Italije i Albanije, pod okriljem programa Evropske Unije. Za nas, kao Opštinu usmjerenu na jačanje saradnje sa drugim gradovima i povezivanje kroz projekte, od velikog je značaja biti dio ove priče”, dodao je Katić.

Rekonstrukcija kuće Iva Andrića, koja se finansira kroz Co. Co. Tour projekat, teče predviđenom dinamikom i sve projektne aktivnosti počele su u roku rekla je rukovoditeljka Kancelarije za međunarodnu saradnju Simonida Kordić. Sve nabavke su sprovedene po propisima i radovi su u toku, tvrdi ona:

“Očekujemo da će kuća Iva Andrića, barem građevinski dio, biti završen i dostupan javnosti već krajem jeseni, krajem novembra. Nakon toga slijede drugi zadaci vezani za opremanje izložbenog prostora, interaktivnog prostora i naravno programske aktivnosti vezane za dalje funkcionisanje ovog objekta”, kazala je Kordić.

Vodeći partner Co. Co. Tour projekta, čiji budžet iznosi oko 1,1 milion eura, od kojih 85% finansira Evropska Unija, je Albanski razvojni fond, a njegov predstavnik Enrdi Teta zahvalan je organizatorima trećeg sastanka, Agenciji za lokalnu demokratiju Nikšića u partnerstvu sa Opštinom Herceg Novi.

“Jedan od četiri glavna autputa ovog projekta je razvoj prekograničnih eko muzeja. Ako postavimo uspješan model eko muzeja u tri države možemo ga koristiti kao dobar primjer da ga primjenimo u drugim zemljama”, rekao je član tima vodećeg partnera zadužen za tehnička projektna pitanja Endri Teta.

Vodeći partner na projektu je Albanski razvojni fond, dok su ostali partneri Agencija za lokalnu demokratiju Nikšić, Opština Herceg Novi, Opština Trikaze (Italija), Organizacija Magna Grecia Mare (Italija), Opština Himara (Albanija) i pridruženi partner Agencija za zaštitu prirodnih područja (Albanija).

Komentari

avatar