Srijeda, 7 Juna, 2023
Rubrika:

Regionalni vodovod: Odgovore o uzrocima desetostrukog pada izdašnosti izvorišta Bolje sestre prepustiti nauci

Reagovali na, kako su naveli ''određene izjave'' gospodina Nikole Martinovića

Iz Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje reagovali su na kako su naveli “određene izjave” gospodina Nikole Martinovića, koje su date u emisiji ,,Argumenti” RTVCG emitovanoj dana 23. februara. Poručili su kako bi odgovore o uzrocima desetostrukog pada izdašnosti izvorišta Bolje sestre trebalo prepustiti nauci.

Saopštenje Regionalnog vodovoda porenosimo integralno 

“Naime, gospodin Martinović je u navedenoj emisiji dao sebi za pravo da paušalno ocjenjuje uzroke pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre” iz kojeg se vodom snabdijeva Crnogorsko primorje. Između ostalog je istakao da Regionalni vodovod ne zna prave uzroke pada izdašnosti izvorišta kojim raspolaže, te da svoje tvrdnje da je jedan od osnovnih uzroka pada izdašnosti izvorišta „Bolje sestre“ nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska u koritu i priobalju rijeke Morače, zasniva na proizvoljnim zaključcima koja nemaju uporište u nauci.

“Dalje, on je negirao sva dosadašnja naučna istraživanja koja su nesumnjivo pokazala da je osnovni uzrok pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre” upravo nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska, tvrdeći da ista nijesu dovoljno stručna, te da prave odgovore ima Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, odnosno, pojedini njeni članovi.
Regionalni vodovod je iznenadio takav pristup gospodina Martinovića budući da on, kao vrsni advokat, sigurno zna da se istina dokazuje čvrstim argumentima i nepobitnim dokazima. U nama poznatim istupanjima, on se uvijek se držao takvog principa prilikom analiziranja određenih tema, pa nas veoma čudi ovakav zaokret u stavovima. Ne želimo da mislimo se radi o lošoj namjeri, već ,prosto, o nedovoljnom poznavanju problematike o kojoj se raspravljalo u emisiji ,,Argumenti”.

Imajući to u vidu, ali i u cilju pravilnog informisanja javnosti, želimo da ga upoznamo sa određenim činjenicama i damo bliža pojašnjenja vezano za temu rasprave u navedenoj emisiji.

Regionalni vodovod je sve svoje projekte izgradnje temeljio na poštovanju struke i nauke. Mnogo truda je uloženo i urađeno mnogo naučnih analiza i studija, dok se nije došlo do najboljih rješenja za izgradnju izuzetno složenog sistema regionalnog vodosnabdijevanja. Takav princip je ispoštovan i prilikom izbora najpovoljnijeg izvorišta sa kojeg će se vodom snabdijevati Crnogorsko primorje. Nakon višegodišnjih naučnih analiza i ispitivanja od strane eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva, izabrano je izvorište ,,Bolje sestre” koje je imalo izdašnost 2600 l/s i kvalitet vode A1. Opravdanost takvog izbora potvrdio je tim stručnjaka UNESKO-a, koji je ovo izvorište uvrstio među 150 najznačajnijih karstnih izvorišta u svijetu. Uprava za vode je svojim Rješenjem iz 2007. godine utvrdila Zone sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje sestre” (tri), u kojima je strogo zabranjena svaka privredna aktivnost, upravo kako bi se spriječio negativan uticaj na kvantitet i kvalitet vode izvorišta.

Nakon puštanja u rad regionalnog sistema vodosnabdijevanja 2010. godine, smatralo se da je trajno riješeno pitanje vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja i da je na Regionalnom vodovodu samo da proširuje kapacitete sistema u skladu sa povećanjem potreba za vodom.

Nažalost, 2015. godine je došlo do evidentnog pada izdašnosti izvorišta. Regionalni vodovod je odmah alarmirao sve nadležne državne organe i institucije i upozorio na ozbiljnost problema. Zbog alarmantnosti situacije, Regionalni vodovod je započeo sa frekventnijim mjerenjima izdašnosti koja su potvrdila trend godišnjeg pada izdašnosti od najmanje 50-60 l/s. Nakon brojnih upozorenja, nadležni državni organi su usvojili Moratorijum na eksploataciju rječnih nanosa (2017. godine), kao i Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka 2019 – 2021. godine. Dakle, postojale su sve zakonske pretpostavke za zabranu bilo kakvih privrednih aktivnost u koritu rijeke Morače, a posebno eksploatacije šljunka i pijeska.

Regionalni vodovod, kao odgovoran društveni subjekat, otpočetka je nastojao da pruži direktan doprinos utvrđivanju uzroka pada izdašnosti. U tom pravcu je uspostavio neposrednu saradnju sa naučnom zajednicom. Urađen je niz naučnih analiza i studija čija je izrada finansirana od strane, kako Regionalnog vodovoda, tako i od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i iz sredstava obezbijeđenih u okviru IPA projekata. Među njma su posebno značajne sljedeće:
 „Analiza mjerenja izdašnosti vodoizvorišta ,,Bolje sestre“ sa osvrtom na hidrometeorološke pojave i procese u slivu Skadarskog jezera“ (2016), koju je uradio Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore;
– „Analiza postojećeg stanja izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre“, potencijalni rizici i mjere za prevazilaženje“ (2018), koju je uradio Golub Ćulafić, msc geografije, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore;
– Informacija o stanju vodoizvorišta ,,Bolje sestre“ (2020), koja je urađena od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore;
– Analiza prirodnih i antropogenih uticaja na režim izdašnosti vodoizvorišta ,,Bolje sestre“ (2020), koju je uradio CEMA DOO iz Podgorice;
– Plan upravljanja vodnim resursima za potrebe Regionalnog vodovoda koji je finansiran iz granta Evropske banke za obnovu i razvoj, koju je uradio ,,Energoprojekt“ iz Beograda;
 Studija ,,Monitoring, kontrola i zaštita regionalnog vodoizvorišta Bolje sestre“ koja je finansirana iz pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA), (2021-2022). Studiju je, nakon dugoročnog rada i analiza stanja na terenu, uradio Konzorcijum: Geoprojekt d.o.o., Aquaterra ZT GesmbH i Gea Protekta PR (angažovani su stručnjaci iz Crne Gore, Beograda i Austrije).

Kao što se iz navedenog vidi, za izradu naučnih studija i analiza, najvećim dijelom su angažovani domaći stručnjaci. Svakako, uz svo uvažavanje eminentnih stučnjaka izvan Crne Gore. Sve analize i naučne studije su dostavljene Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno, Vladi Crne Gore, čiji su predstavnici detaljno upoznati sa uzrocima pada izdašnosti. Svako ko želi da pregleda pomenute analize i studije, to može uraditi putem sajta Regionalnog vodovoda. Ukoliko navedena dokumenta budu predmet traženja tužilačkih i sudskih organa, svakako će im blagovremeno biti dostavljena.

Regionalni vodovod ima potpisan Memorandum o saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti, međutim, sa tom institucijom nikada nije radio na nekoj konkretnoj naučnoj studiji koja se tiče utvrđivanja uzroka pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre“. Ukoliko takva studija postoji, kao što tvrdi gospodin Martinović, zaista bismo istu voljeli vidjeti i bili bismo zahvalni gospodinu Martinoviću ukoliko bi nam je dostavio.

Sve navedene analize i studije su ukazale na činjenicu da su, pored klimatskih promjena, osnovni uzroci pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre“ nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka iz korita rijeke Morače i priobalnog područja u Drugoj zoni zaštite izvorišta, kao i nedovoljno stručno sprovođenje regulacije korita rijeke Morače. Prilikom izrade Projekta regulacije korita rijeke Morače, jasno je naznačeno da se dno rijeke ne smije spuštati ispod 10 mnv. Nažalost, ono je spušteno na 2,5 mnv. To je dovelo do presušivanja bunara na području Grbavaca koji prihranjuju vodom izvorište ,,Bolje sestre“.

Posebno želimo naglasiti da smo, u okviru Okruglog stola „Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine“ koji je u organizaciji Regionalnog vodovoda održan 26. oktobra 2022. godine, promovisali Studiju –,,Monitoring, kontrola i zaštita vodoizvorišta Bolje sestre“. Rezultate Studije su predstavili prof. dr Zoran Stevanović, prof. dr Goran Sekulić i prof. dr Milan Radulović. Na ovaj skup su pozvani predstavnici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Uprave za vode, Uprave za inspekcijske poslove, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Agencije za zaštitu životne sredine, Nacionalnih parkova Crne Gore, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavoda za geološka istraživanja, Zaštite prostora Crne Gore DOO, Opština i vodovodnih preduzeća na Crnogorskom primorju, Prijestonice Cetinje i DOO „Vodovod i kanalizacija Cetinje“, Građevinskog fakulteta Podgorica, Mašinskog fakulteta Podgorica, kompanije Suez Consulting/Safege, nevladinih organizacija, medija, i, svakako, predstavnici organizatora skupa – Odbor direktora sa Revizorskim odborom, izvršni direktor, rukovodioci sektora u DOO „Regionalni vodovodod Crnogorsko primorje“, te eksterni saradnici/konsultanti društva. Nakon višesatne diskusije, od strane svih prisutnih su jednoglasno usvojeni Zaključci, u kojima je jasno iskazan stav da je neophodno pod hitno zaustaviti svaku dalju nelegalnu ekspoataciju šljunka i pijeska koja uzrokuje devastaciju korita i priobalja rijeke Morače, te devastaciju samog izvorišta ,,Bolje sestre“ koja prijeti da dovede do njegovog potpunog nestanka. Zaključci su prezentirani najširoj javnosti i naišli su na opšte odobaravanje.

Na osnovu navedenog, da se zaključiti da Regionalni vodovod, odnosno, struka i nauka, i te kako znaju uzroke pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre“. Ukoliko postoje bilo kakva dodatna istaživanja koja su nam nepoznata, takođe bismo, ovim putem, zamolili gospodina Martinovića da nam ih dostavi. Naš cilj je da se naučno utvrde stvarni uzroci pada izdašnosti, a ne etiketiranje bilo koga.

Ubijeđeni smo da naš stav da se moraju poštovati pozitivni zakonski propisi, dijeli i gospodin Martinović”.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
COL
24.02.2023-19:55 19:55

Jedino nije razmatrana studija prof dr Mihaila Burića koji bolje poznaje problematiku vodoizvorišta Boljesestre no svi zajedno ovi pobrojani stručnjaci. Jedina ,, mana ” profesoru i njegovoj studiji je što je on član DPSa.