Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore danas je, između ostalog, razmatrano finansijsko poslovanje ove obrazovne ustanove.

Foto: UCG

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Belica kazao je da je Upravni odbor dao saglasnost Biotehničkom fakultetu UCG za potpisivanje Ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

“Ugovor, za čije će potpisivanje biti ovlašćena dekanka Biotehničkog fakulteta, prof. dr Božidarka Marković, odnosi se na vršenje usluga koje se odnose na realizaciju dijela Programa fitosanitarnih mjera za 2020. godinu, a na osnovu ovlašćenja koje je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove izdala Biotehničkom fakultetu. Ukupna vrijednost ugovora je 161.000 eura, sa uračunatim PDV-om”, kazao je Bjelica.

Od prihoda ostvarenih po ovom osnovu, dodaje on, u budžet Univerziteta Crne Gore izdvajaju se sredstva u skladu sa Statutom Univerziteta Crne Gore i drugim opštim aktima.

Danas su usvojeni i prijedlozi izmjena i dopuna Finansijskog plana UCG za 2020. godinu i Plana javnih nabavki, a na prijedlog rektora Univerziteta Crne Gore.

Takođe, usvojeni su i izvještaji Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore u postupku kontrole pojedinih poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore

Danas je konstatovan i početak rada novog dekana na čelu Fakulteta likovnih umjetnosti UCG profesora Marka Markovića, istekom mandata prethodnog dekana profesora Ratka Odalovića. Novi dekan će obavljati dužnosti ove funkcije za mandatni period od 2020. do 2023. godine

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments