Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za radove na rekonstrukciji Ulice Sava Lubarde i dijela Ulice Spasa Nikolića u Staroj varoši, vrijednosti 250.000 eura.

Radovi u Staroj varoši vrijedni 250.000 eura (Foto: PG biro)

Radovi na rekonstrukciji ove dvije saobraćajnice, kako ističu u Agenciji, podrazumijevaće pripremne, zemljane radove, kao i radove na kolovoznoj konstrukciji, zatim radove na saobraćajnoj signalizaciji, te hidrotehničkim instalacijama, elektrotehničkim instalacijama jake struje-energetike i elektrotehničkim instalacijama slabe struje-elektronike.

“Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao, a obavljaće se na katastarskim parcelama 2967, 3121, 3027 i 5472/3, iz KO Podgorica 3. Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa 4. aprilom do 13 sati. Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se 4. aprila u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A”, ističu u saopštenju Agencije.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve