Radusinović: Ipak pronađen živinski otpad na obali Morače

Komunalni inspektori su nakon višečasovnog inspekcijskog nadzora i pretrage nizvodnog toka rijeke Morače u mjestu koje spaja sela Grbavci i Vukovci, na desnoj obali rijeke Morače pronašli lokaciju na kojoj je prilikom inspekcijskog nadzora utvrđeno da je od strane NN lica deponovano oko 100 kg živinskog otpada

Komunalna inspekcija Glavnog grada ipak je, kako su kazali CdM-u, pronašla veću količinu životinjskog otpada-noge od kokošaka koje je nepoznata osoba isporučila na obalu Morače u Grbavcima.

Foto: Arhiva

“Komunalni inspektori su nakon višečasovnog inspekcijskog nadzora i pretrage nizvodnog toka rijeke Morače u mjestu koje spaja sela Grbavci i Vukovci, na desnoj obali rijeke Morače pronašli lokaciju na kojoj je prilikom inspekcijskog nadzora utvrđeno da je od strane NN lica deponovano oko 100 kg živinskog otpada”, kazao je CdM-u načelnik Komunalne inspekcije Branislav Radusinović.

Prethodno su iz Komunalne policije tvrdili da taj otpad ne postoji. Ovaj otpad, tvrdi on, ne predstavlja opasnost za ljude.

“Nakon inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti obavještavamo Upravu za bezbjednost hrane – Veterinarsku inspekciju o utvrđenoj nepravilnosti, nakon čega sa veterinarskim inspektorom obilazimo navedenu lokaciju kojom prilikom inspektor konstatuje da ne postoji opasnost od zaraznog oboljenja za ljude”, ističe Radusinović.

Životinjski otpad će, po nalogu komunalnog inspektora, ukloniti radnici podgoričke Čistoće.

“Ova utvrđena nedozvoljena pojava kao i slične biće predmet pažnje i pojačanog inspekcijskog nadzora koji će svakodnevno sprovoditi inspektori komunalne inspekcije”, kazao je Radusinović.

Komentari

avatar