Crna Gora je usaglasila viziju razvoja socijalne zaštite sa evropskim socijalnim modelom i ciljevima održivog razvoja, a krovna strategija u ovoj oblasti – Strategija za razvoj socijalne i dječje zaštite 2018-2022, sadrži ključne pravce reformi u narednim godinama, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, na konferenciji povodom početka projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”.

Foto: GOV.ME

Purišić je kazao da je zadovoljan sprovođenjem još jednog projekta kao pripremu Crne Gore za članstvo u EU, a uz podršku Delegacije Evropske unije.

Kako je kazao ministar, projekat koji finansira EU treba da pomogne da unaprijedimo kapacitete Ministarstva rada i socijalnog staranja, lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga na lokalnom nivou.

“Fokus smo stavili na unaprijeđenje podrške u porodici i zajednici, uz istovremeno smanjivanje institucionalnog smještaja. Ovo je u skladu i sa ključnim preporukama koje smo usvojili u Nacionalnom programu ekonomskih reformi. U prilog tome govori i podatak da je broj djece (0-17) u srodničkom i nesrodničkom hraniteljstvu u stalnom porastu i da danas premašuje broj djece bez roditeljskog staranja u ustanovama za smještaj za gotovo četiri puta”, dodao je ministar.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori Miguel Magro Gomez istakao je da je Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu konstatovao da je zemlja postigla određeni nivo priprema za socijalnu politiku i zapošljavanje.

“Tokom protekle godine bili smo svjedoci određenog napretka i uspješnih rezultata. Ipak, još uvijek smo svjesni nerješivih potreba, zbog čega će EU, koju predstavlja Delegacija u Podgorici, nastaviti da bude pouzdan partner u vašim naporima da Crna Gora postane bolje mjesto za život”, dodao je Magro Gomez.

Direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ljiljana Simović kazala je da Evropska unija u kontinuitetu podržava sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike.

Kroz Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, navela je Simović, izdvojeno je 18 miliona eura, od čega oko 3,4 miliona eura za unaprijeđenje socijalne inkluzije, kao i sistema socijalne i dječje zaštite kroz finansiranje aktivnosti projekta.

“Iz budžeta IPE za 2020. godinu, MRSS je u saradnji sa resorima prosvjete, nauke i finansija pripremilo novi program koji će početi sa realizacijom odmah nakon potpisivanja finansijskog sporazuma, a koje se očekuje do kraja 2020. godine”, dodala je Simović.

Program je vrijedan oko 11 miliona eura, od čega je izdvojeno tri miliona eura za aktivnosti na uključivanju teže zapošljivih kategorija lica na tržište rada, sa fokusom na korisnike socijalnih davanja, žene, mlade i niskokvalifikovana nezaposlena lica, te lica sa invaliditetom. Dok je 1,5 miliona eura izdvojeno za podršku u donošenju politika, njihovom sprovođenju, praćenju i koordinaciji.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija kazao je da projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite” traje ukupno 18 mjeseci, odnosno do marta 2021. godine.

Budžet projekta je 392.000 eura, a glavni koordinator projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova).

Vođa tima projekta Žarko Šunderić je predstavio sve aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta.

Komentari

avatar