Crnogorska policija je podnijela krivičnu prijavu protiv TE Pljevlja i četiri odgovorne osobe, među kojime je i izvršni direktor Vladimir Šestović, zbog ekološkog incidenta i pomora ribe u rijekama Vezišnica i Ćehotina.

Riba izvađena iz zagađene rijeke

Policija je, kako je saopšteno, podnijela prijavu protiv Elektroprivrede Crne Gore – AD Nikšić – Termoelektrane (TE) Pljevlja, zbog  sumnje da je izvršila krivično djelo zagađenje životne sredine.

Prijava je podnijeta i protiv izvršnog direktora TE Pljevlja Vladimira Šestovića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zagađenje životne sredine i krivično djelo nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine.
Zagađena Ćehotina
Prijavom su obuhvaćeni i D.B, rukovodioc Sektora za operativnu kontrolu i planiranje u TE Pljevlja, R.D, smjenski inžinjer u TE Pljevlja i S.V, stručno lice za zaštitu životne sredine u TE Pljevlja.

,,Policijski službenici su došli do činjenica koje ukazuju na sumnju da su navedena lica počinila krivična djela koja im se stavljaju na teret na način što je rukovalac bager stanice, po prethodno dobijenom usmenom nalogu od R.D – smjenskog inžinjera, a u skladu sa usmenim instrukcijama rukovodioca D.B, sa kojima je bio upoznat izvršni direktor TE Pljevlja V.Š, otvorio drenažni ventil koji se nalazi van kruga TE Pljevlja u cilju izlivanja otpadnih voda iz sistema TE Pljevlja u rijeku Vezišnica, što je izazvalo ekološki incident i pomor ribe u pomenutoj rijeci i rijeci Ćehotina”, navode u Upravi policije.

S obzirom da postoji sumnja da su zaposleni u EPCG – TE Pljevlja radnje opisane u krivičnoj prijavi sprovodili i ranije, policija i tužilaštvo preduzimaju dalje mjere i radnje u okviru ovog predmeta.

Komentari

avatar