Pribilović: Slobodan pristup informacijama ne bi trebalo da se zloupotrebljava

Ona je kazala da osim što je pravo na pristup informacijama temeljno ljudsko pravo i sredstvo za korišćenje drugih ljudskih prava, ono treba da služi građanima, institucijama, civilnom sektoru i da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije, te da tako treba da shvatimo zajednički zadatak koji je pred nama

Duboko uvjerenje Vlade i resora na čijem sam čelu je da pravo na slobodan pristup informacijama predstavlja osnovno pravo svakog građanina da od javne uprave zahtijeva informacije od javnog značaja. Ovo predstavlja osnov demokratije, jer ako želite da neko učestvuje u donošenju odluka morate mu omogućiti i da raspolaže informacijama, kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović na otvaranju konferencije “U susret izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama – izazovi i dobra praksa” koju je Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovalo danas u Podgorici.

Suzana Pribilović foto CDM

Ona je kazala da osim što je pravo na pristup informacijama temeljno ljudsko pravo i sredstvo za korišćenje drugih ljudskih prava, ono treba da služi građanima, institucijama, civilnom sektoru i da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije, te da tako treba da shvatimo zajednički zadatak koji je pred nama.

“Vjerujem da naši građani zaslužuju bolji kvalitet usluga, imaju pravo da pitaju i da traže informacije od institucija i da budu povratno informisani. Na taj način se ostvaruje osnovna kontrolna funkcija rada javne uprave, ali i neophodna interakcija između građana i administracije. U tom lancu komunikacije i interakcije, slobodan pristup ne treba da bude institut zloupotrebe, već alat koji ćemo svi koristiti na primjeren i odgovoran način“, kazala je Pribilović.

“Istovremeno, zaposleni u javnoj upravi, bez obzira na složenost i obim njihov poslova, treba da rade što više na proaktivnijem objavljivanju informacija, kako bi građani lakše i brže dolazili do informacija, a sa druge strane smanjivali birokratske procedure. U tom pravcu, portal koji je uspostavilo Ministarstvo javne uprave www.data.gov.me treba da bude koristan alat kako javnoj upravi, tako i građanima i privredi“, saopštila je Pribilović.

Ona je kazala da je Ministarstvo javne uprave otvoreno da u narednom periodu nastavi sa debatom i dođe do rješenja koja će unaprijediti postojeća zakonska rješenja, ali i doprinijeti da javna uprava bude, onako kako je i definisano Strategijom reforme javne uprave 2016-2020.  otvorena, efikasna i transparentna.

Komentari

avatar