Predložili kandidate za članove Komisije za vrednovanje

Administrativni odbor predložiće Skupštini da za članove Komisije za vrednovanje izabere Mirjanu Purić, Marinu Vuković, Borisa Zvicera, Nazifa Velića i Adisa Pepića.

Odbor je na današnjoj sjednici konstatovao da su po Javnom pozivu za izbor sedam članova Komisije prijave sa dokumentacijom blagovremeno dostavili Purić, Vuković, Zvicer, Velić, Pepić, Šukrija i Mirsad Cikotić, Mirjana Kuveljić, Miodrag Mijušković, Sanja Rašović, Ksenija Rakočević.

Prijave su dostavili i Boris Ristović, Alma Karađuzović, Irvin Masličić, Ana Zeković, Tahir Gjonbalaj, Mehmet Gjonbalaj i Shaban Prelvukaj.

„Nakon što je utvrdio listu kandidata sa urednom i potpunom dokumentacijom bez ograničenja za njihov izbor, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da za pet članova Komisije za vrednovanje izabere Purić, Vuković, Zvicera, Velića i Pepića“, navodi se u saopštenju.

Odbor će raspisati Ponovni javni poziv za izbor dva člana Komisije.

Administrativni odbor zauzeo je stav da u svim slučajevima u kojima javni funkcioner naknadno dostavi Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) izvještaj o prihodima i imovini, obavijesti Agenciju da će navedenu činjenicu uzeti u obzir prilikom reizbora javnog funkcionera.

Kako se navodi, zauzeo je i stav da se kao adekvatna cijeni mjera opomene ili druga disciplinska mjera koju može izreći organ vlasti u kome funkcioner vrši javnu funkciju.

Saopšteno je da je Odbor odlučio da za Gorana Sekulovića zatraži od Agencije informaciju da li je imenovani naknadno dostavio Izvještaj o imovini i prihodima.

Odbor je odlučio i da uputi dopis Opštinskom odboru Demokratske partije socijalista u Tuzima i Albanskoj alternativi da u najkraćem roku dostave nove predloge kandidata za predsjednika i sekretara Opštinske izborne komisije Tuzi.

izvor: rtcg.me

Komentari

avatar