Ministarstvo prosvjete planira osnivanje fonda za podršku dualnom obrazovanju koji bi bio opreativan od naredne godine  poručio je ministar prosvjete Damir Šehović.

Inicijativa je podzdravljena od svih udruženja privrednika.

“U želji da podižemo nivo svijesti o značaju dualnog obrazovanja, a imajući u vidu da je to proces koji se jednako tiče sistema obrazovanja koliko i samih poslodavaca, treba zajedno oformiti Fond za podršku dualnom obrazovanju, koji bi od naredne godine postao operativan. Sredstva bismo zajedno obezbijedili, a koristila bi se za nagrade najboljim učenicima i instruktorima, za bonuse i grantove poslodavcima koji su uključili veći broj učenika, bonuse poslodavcima koji su zaposlili nakon školovanja veći broj učenika, naknade za instruktore praktičnog obrazovanja i slično”, dodao je Šehović.

Kako je poručio, dalje će se povećavati broj učenika uključenih u dualni sistem, širiti broj poslodavaca koji prepoznaju interes da budu dio tog procesa, nastaviti sa modularizacijom programa, povećati atraktivnost i zapošljivost predmetnih programa, unaprijediti informacioni sistem tržišta rada, ali i analizirati mogućnost uvođenja neke forme dualnog obrazovanja na IV stepenu i u visokom obrazovanju.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović rekao je da prema posljednjim ekonomskim istraživanjima Evropske asocijacije komora, kvalifikovgani zaposleni smatraju se jednim od glavnih izazova za preduzetnike, zbog čega evropske komore promovišu značaj stručnog obrazovanja kao ključnog procesa koji olakšava preklazak u svijet rada.

On je naglasio da stručno obrazovanje predstavlja imperativ vremena u kojem živimo, jer preusmjerava pažnju sa stečenih znanja na vještine i sposobnosti da se ta znanja primjene u svakodnevnom životu. Golubović je zaključio će Privredna komora u potpunosti podržati ideju o uvođenju Fonda za podršku dualnom obrazovanju.

Obrazovnu ponudu srednjeg stručnog obrazovanja trenutno čini 17 obrazovnih programa u trogodišnjem trajanju i 50 obrazovnih programa u četvorogodišnjem trajanju. Po programima stručnog obrazovanja obrazuje se 19.036 učenika. Dodatno, u posljednje tri godine urađena su 42 nova, modularizovana programa za srednje stručne škole.

U dualni oblik obrazovanja je u školskoj 2018/2019. godini uključeno 577 učenika, a očekuje se da ih naredne godine bude preko 800. Dualno obrazovanje je sistem u kome učenik teorijsku nastavu pohađa u školi, a kompletno praktično obrazovanje obavlja kod poslodavca. Dakle, u dualnom obrazovanju učenik uči uz rad. Ministarstvo prosvjete i poslodavac obezbjeđuju naknadu učenicima.

Učenik koji želi da se obrazuje u dualnom obliku prijavljuje se školi u kojoj konkuriše za upis u prvi razred. Broj upisnih mjesta zavisi od interesovanja poslodavaca za obrazovanje učenika u dualnom obliku obrazovanja. Učenik, odnosno njegov roditelj i poslodavac potpisuju ugovor o praktičnom obrazovanju. Učenici drugog i trećeg razreda mogu sa školskog preći na dualni oblik obrazovanja, naravno ako postoji interesovanje poslodavaca.

Komentari

avatar