Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Zvicer-Simović juče je na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu saopštila da je pravosuđe u Crnoj Gori u sjenci uzastopnih mandata “jer sve što je dobro u nezvaničnom dokumentu EK “non pejperu” je u drugom je planu.

“Smatram da nije problem samo u Sudskom savjetu već i u zakonskim rješenjima. Imali smo po jednog kandidata koji ispunjava uslove. Treba da proaktivno djelujemo, imamo praksu da kada imate kandidata, neće da se javi drugi. Treba da ohrabrujemo da se javi što više kandidata”, kazala je Simović-Zvicer.

Ona je tokom konsultativnog saslušanja na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata” istakla da se slaže sa stavom ministra pravde Zorana Pažina da pitanje više mandata nije pitanje ustavnosti, ni zakonitosti već potrebe za daljim razvojem pravosuđa na onome što su demokratski principi, na onome što Evropa traži.

Prema navodima glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića, Crna Gora pregovara do sada po najstrožijim kriterijuma vladavine prava.

“Nedavno objavljen dokument o poglavlju 23 i 24 pokazao je da napredak postoji. Taj napredak omogućio je da Crna Gora otvori posljednje poglavlje što je potvrda da smo u okolnostima koje su bile prisutne radili veoma zadovoljavajuće”, kazao je Drljević.

On smatra da je, bez obzira na izazove koji su bili i koji će biti, Crna Gora pokazala da ima dovoljno zrelosti i politički subjekti da razumiju ovaj proces.

“Da stvorimo pretpostavke da možemo da idemo u novu fazu pregovaračkog procesa. To je politički sistem zatvaranje pregovaračkih poglavlja”, naveo je Drljević.

Član Tužilačkog savjeta Duško Milanović kazao je da Tužilački savjet smatra da nije prirodna situacija da su svi državni tužioci ocijenjeni odličnom ocjenom.

“Postoje tu kriterijumi, ali se oni različito tumače od Sudskog savjeta. Tužilački savjet će da razmotri i već smo postigli dogovor kako bi to trebalo da izgleda ubuduće”, kazao je Milanović.

Predsjednica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milica Kovačević kazala je da CDT redovno mjeri otvorenost svih organa vlasti, te da je mjerenje pokazalo da sudovi u Crnoj Gori u prosjeku ispunjavaju 57 odsto, a tužilaštvo 48,5 odsto otvorenosti.

“Rezultati između pojedinih institucija značajno variraju pa imamo dobre primjere pravosudnih organa koji ispunjavaju više od 70 odsto zadatih kriterijuma, ali i onih koji zadovoljavaju jedva nešto više od trećine postavljenih indikatora”, rekla je Kovačević.

Ona smatra da takvi rezultati navode na zaključak da u crnogorskom pravosuđu otvorenost još počiva na individualnim naporima.

“Naš predlog praktične politike je upućen kreatorima zakona i drugih politika, kao i donosiocima odluka u sudovima i tužilaštvima. On može biti od koristi i predstavnicima međunarodnih institucija, ali i kolegama iz nevladinog sektora koji se bave tim pitanjima”, kazala je Kovačević.

 

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve