Pravni fakultet vraća stari model studiranja?

Model studija na pravnim fakultetima 3+2+3 (osnovne, master i doktorske) nije dobar, jer, između ostalog, nije usklađen sa tržištem rada i ukoliko se ne riješi taj problem treba da se uvede stari model 4+1+3

Univerzitet Crne Gore, shodno regionalnim talasima koji se kreću u pravcu modela 5+0, već razmišlja o sistemu preinačavanja i vraćanja u stari 4+1, to su nekakve glasine koje stižu iz senatskih krugova – rekla je buduća dekanica Pravnog fakulteta UCG Aneta Spaić.

Model studija na pravnim fakultetima 3+2+3 (osnovne, master i doktorske) nije dobar, jer, između ostalog, nije usklađen sa tržištem rada i ukoliko se ne riješi taj problem treba da se uvede stari model 4+1+3. To je poručeno sa sinoćnjeg foruma Udruženja pravnika Crne Gore gdje se razgovaralo o programu studiranja i obrazovanja pravnika u našoj zemlji. Istaknuto je da na privatnim fakultetima ovaj model nije još počeo da se primjenjuje, ali se krenulo ka tome, odnosno ustanove su u procesu akreditacije.

PRIPRAVNICI

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Miloš Vukčević rekao je da, između ostalog, Zakon o pripravnicima jasno propisuje da studenti moraju završiti četvorogodišnje studije da bi mogli da odrađuju pripravnički staž u sudstvu i tužilaštvu, te da je to problem. – Studenti će biti prinuđeni da onda idu na master. Da li za pripravnika mora da bude master – pitao je on.

Pomoćnica ministra prosvjete Mubera Kurpejović kazala je da se u narednom periodu očekuje usklađivanje sa Zakonom o visokom obrazovanju kojim je 2017. godine propisan model studija 3+2+3, koji je prepoznatljiv na evropskom prostoru. Rekla je i da je najviše pravnika na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ali da se oni isto tako i najlakše zapošljavaju.

– Skoro sam sigurna da će Ministarstvo pravde, kao i ostali, uskladiti svoje propise – istakla je ona. Za razliku od nje, buduća dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić je skeptična. Podsjetila je da je odgovor Ministarstva pravde, kada se usvojio Zakon o visokom obrazovanja, bio striktno ,,ne“. – Prilično sam skeptična. Vidjećemo – rekla je ona. Istakla je da Univerzitet Crne Gore shodno ,,regionalnim talasima koji se kreću u pravcu modela 5+0, već razmišlja o sistemu preinačavanja i vraćanja u stari 4+1, navodeći da su ,,to nekakve glasine koje stižu iz senatskih krugova“.

– Da li ćemo se kretati u pravcu koji je pomenula Kurpejović, prilagođavanje sistema ili ćemo se opredijeliti za 4+1, to je tema koja je pred nama – navela je ona. Ukazala je na činjenicu da su regionalni sistemi opredijeljeni za model 4+1 ili 5. – Hrvatska je 5, imamo Njemačku sa 5, koja nam je vrlo pokazna, Sloveniju, takođe, 5. Imamo i Makedoniju 3+2 i oni idu na 5. Bosna i Hercegovina – imamo 4+1, i oni idu na 5 – rekla je ona, ocjenjujući da postojeći model nije dobar radi balansiranja predmeta, opterećanja i cjelokupnog kvaliteta nastave.

REFORMA

Student Pravnog fakulteta na Univerzitetu Mediteran Filip Boljević pitao je učesnike foruma zašto sada kritikuju ovaj sistem, te zašto nijesu reagovali kada se usvajao. – Šokirala me vijest da ćemo da se vratimo na 4+1 – rekao je on. Spaić mu je odgovorila da ,,smo neoprezno ušli u reformu, te da su tome doprinijeli evropski eksperti koji iz nekog svog nacionalnog, prilično uskog gledanja, saopštavaju te stvari“. – U ovom slučaju ekspertiza slovenačkih eksperata je bila presudna.

Možda smo se previše oslonili… U pravu ste. Mogli smo tražiti više, nijesmo znali da će ovakvo opterećenje biti… Ovo je kolektivna odgovornost, olako smo ušli u nešto što je sugestija – navela je ona. Branislav Radulović je rekao da je Udruženje pravnika ranije izašlo sa stavom da je neophodno vratiti se na model 4+1, ističući da se novi model pokazao kao necjelishodan. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Donja Gorica Zoran Stojanović istakao je da je Njemačka rekla ne Bolonjskoj deklaraciji na Pravnom i Medicinskom fakultetu, te da i on smatra da treba pribjeći modelu 4+1.

Komentari

avatar