Srijeda, 7 Juna, 2023
Rubrika:

Prava OSI se slabo primjenjuju

Poručuju iz Saveza slijepih Crne Gore

Proteklo je jedanaest godina od ratifikovanja UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, a prava koja se nalaze na njenim stranicama, veoma malo se primjenjuju u našoj zemlji, ističu u Savezu slijepih Crne Gore, a povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa.

Kako naglašavaju u Savezu, najznačajniji problemi koji svakodnevno dotiču ove osobe je nepristupačnost fizičkog okruženja za osobe oštećenog vida u današnjoj Crnoj Gori, jer postoji svega dvadesetak ozvučenih raskrsnica na teritoriji svih opština i Glavnog grada – Podgorice.

“Saobraćajna nekultura, nepropisno parkirani automobili, vozači koji svojim automobilom bez griže savjesti svakodnevno zauzimaju mjesta rezervisana za osobe sa invaliditetom, rijetki slučajevi represivnog postupanja pripadnika saobraćajne policije prema nesavjesnim vozačima i još mnogo faktora, znatno otežavaju samostalnost ovih osoba i karakteristični su za cijelu Crnu Goru”, ističu u savezu jedna od problema.

Kako dodaju, ne postoje reljefne, taktilne staze na ulicama, trotoarima, u javnim ustanovama i zgradama velikih unutrašnjih površina poput trgova, parkova, aerodromskih zgrada, tržnih centara i sl, koje bi olakšale orjentaciju i samostalno kretanje osoba oštećenog vida.

“Inkluzivno obrazovanje je još daleko od zadovoljavajućeg nivoa razvoja, a škole uglavnom nijesu opremljene osnovnim učilima i pomagalima za ravnopravno sticanje znanja i ove djece. Ne postoji Zakon o finansiranju organizacija osoba s invaliditetom i nema sistemskog finansiranja ovih organizacija, jer nijesu prepoznate kao organizacije od posebnog društvenog značaja. Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, te ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, za osobe s potpunim oštećenjem vida, je jedan od najaktuelnijih problema sa kojim se bore i Savez i same osobe oštećenog vida. U cilju poštovanja pomenutog zakona, inicirali smo više postupaka protiv Ministarstva rada i mjesnih centara za socijalni rad, koji vrše direktnu diskriminaciju i ne priznaju pravo na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida”, napominju u saopštenju Saveza.

Oblast pristupačnosti informacija osobama oštećenog vida, smataju u Savezu, je polje koje treba unaprijeđivati i nešto što zahtijeva kontinuiran rad u cilju objavljivanja informacija u dostupnim formatima (audio-forma, Brajeve oznake, uvećana slova za osobe djelimično oštećenog vida i sl.).

“Nastavićemo sa aktivnostima koje treba da dovedu do pravnog definisanja i priznavanja faksimila, kao svojeručnog potpisa za osobe oštećenog vida, ne prihvatajući status kvo, gdje javne službe i institucije države tretiraju osobe oštećenog vida koje se ne mogu potpisati samostalno kao da nijesu ni pismene”, ističu u Savezu.

Na kraju, 15. oktobar, Međunarodni dan bijelog štapa je prilika da pozovu sve osobe oštećenog vida, njihove porodice i prijatelje, predstavnike/ce svih relevantnih institucija, da združenim snagama, damo puni doprinos u građenju pravednijeg i boljeg društva.

“Uvjereni smo da će inkluzivnije, pristupačnije i ravnopravnije društvo dovesti do boljih životnih uslova za sve OSI u našoj zajednici”, zaključuju u Savez slijepih CG.

 

IzvorRTCG

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve