Predsjednik opštine Ulcinj Loro Nrekić i Mario Scarsini, administrator italijanske kompanije Spiga S.R.P iz Udina potpisali su danas ugovor o početku radova na kanalizacionoj mreži za četiri naselja u opštini Ulcinj-Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica.

 

“Površina koju zahvataju iznosi cca 300 ha. U naseljima koje obuhvata ovaj projekat fekalna kanalizacija trenutno je spojena sa atmosferskom kanalizacijom, što ima za posledicu izlivanje fekalne kanalizacije u potok Bratica i preko njega u Port Milenu”, saopšteno je iz opštine Ulcinj.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje kvaliteta vode na području “Port Milena”.

“Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione mreže za ova četiri naselja iznosiće 14.45 km. Ovaj ugovor o radovima obuhvataće izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije”, navode u opštini.

Iznos ove investicije je pet miliona eura, dok se završetak radova očekuje za godinu dana.

“Projektom je predviđeno i postavljanje oko 11,5 kilometara kanalizacijskih cjevovoda, oko 480 bunara, izgradnja crpne stanice na ulcinjskom polju i drugi radovi”, saopšteno je iz opštine.

Iz Italijanske kompanije Spiga S.R.P su, između ostalog, obećali da će u roku završiti predviđene radove.

Komentari

avatar